جاده را خالی از خطر می خواهيم

يك خبر نسبتا" خوش، ديروز، در همين صفحه به چاپ رسيد كه يك مقام مسئول از دوبانده شدن ورودي شهرهاي خراسان جنوبي خبر داده بود و در آن ذيل تيتر »ورودي شهرهاي خراسان جنوبي دوبانده مي شود «معاون عمراني استاندار خراسان جنوبي، شعاع اين طرح را 5 تا حداكثر 10 كيلومتر ذكر كرده بود.

اين خبر خوبي است، البته نسبتا" خوب نسبت آن را هم اندازه راه تعيين مي كند و نه چيز ديگر. چه خوب مي دانيم، جاده هاي استان هاي خراسان از پرتلفات ترين جاده هاي كشور هستند و به »جاده مرگ« شهرت يافته اند به حدي كه گفته مي شود، رانندگي در اين جاده ها بارها و بارها خطرناك تر از حضوردر جبهه جنگ است و تلفات آن هم چيزي از يك جنگ تمام عيار كم ندارد و كم نبوده اند اتوبوس هايي كه با چهل مسافر شاخ به شاخ با كاميون به يك باره خانواده هاي زيادي را به سوگ نشانده اند. براي فهم اين موضوع هم نيازبه زحمت زيادي نيست، حافظه كند ذهن ترين آدم ها هم لااقل چندين مورد از آنها را به ياد دارد حال آن كه به قاعده بايد بهره هوشي مسئولان ما از مردم عادي بالاتر باشد آخر ناسلامتي رئيس شده اند! پس بايد بيشتر به ياد آورند خبرها را!

اين خبر نسبتا" خوب، يك سوال نسبتا" تكراري با پاسخ، ببخشيد، »بي پاسخي تكراري« مواجه مي شود كه ما مي پرسيم حق مردم خراسان از جاده چقدر است و سهم خراسان از اعتبارات جاده اي كشور چقدر! و باز يك پرسش؛ تاكي بايد شاهد فقر جاده باشيم در اين استان ها هيچ فكر كرده ايد اگر ديه قربانيان اين جاده ها را، آن هم فقط ديه ها را صرف اصلاح، مرمت و دوبانده كردن جاده ها كنند، آيا باز هم جاده اي با »بوي مرگ« خواهد ماند بگذريم از پيامدهاي حوادث كه اصلا" به عدد و رقم درنمي آيد. بگذريم از ناهنجاري هاي اجتماعي كه ناخواسته مي آيد. فقط ديه ها را در نظر بگيريد و آن وقت حساب و كتاب كنيد. مسئولان كه قاعدتا" از بس آمار داده اند به بالاترها، بايد حساب و كتاب بلد باشند، به هر حال آنها با هوشند و حسابگر!

راستي از دوبانده شدن مسير باغچه - تربت حيدريه چه خبر چند بانده شدن جاده گناباد بيدخت در چه مرحله اي است چند درصد از نقاط حادثه خيز جاده ها اصلاح شده است آيا همين كه در حادثه، گناه را گردن عامل انساني بيندازيم، كار تمام مي شود آيا همين عامل انساني اگر در جاده استاندارد رانندگي كند باز هم دچار حادثه مي شود اگر عامل انساني اين همه تقصير دارد، چرا در جاده هاي استاندارد، حادثه آفريني نمي شود پس بپذيريم كه جاده هم خيلي نقش دارد، خيلي و بپذيريم كه سهم مردم و حق مسلم آنان برخوردار شدن از جاده دوبانده و استاندارد است، آن هم نه در اندازه هاي 5 و 10 كيلومتر بلكه بايد به جايگاهي برسيم كه همه جاده هاي ما خالي از خطر باشد.(۱۴/۸/۸۵-ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید