چه کرده ایم با شهدا، یادمان هست؟

لحظاتی در نمایشگاه آثار ماندگار دستاوردهای ایثارگران فرهنگی استان

 

وضویت تازه و جانت از عطری ناب سرشار می شود.این جا نه عطاری است و نه باغ، کسی هم عطر نیفشانده است، بلکه این جا عطر عشق است که سرمست می کند هر که را اهل عشق است. لب هایت صلوات را به تکرار می نشیند و پایت، به وادی مقدس می رود، این جا یک نمایشگاه است، با غرقه هایی که بوی بهشت می دهد و چشمان تو که به تماشای تصاویر شهدا مفتخر شده است. یک جا تندیس شهیدی است که بر خاک خفته است. سرخ بر خاک خفته است تا من تا تو، تا همه سبز برخیزیم. در غرفه ای دیگر اما، سنگ قبر شهدا، لب هایت را به فاتحه خوانی می آورد و اندیشه ات را به تأمل وامی دارد که ما بعد از شهدا چه کرده ایم؛ راستی ما با شهدا چه کرده ایم. آیا «سنگ قبر شهدا» برایمان «سنگ ترازو» نشده است؟ آیا شعر جاودانه محمدکاظم کاظمی، شرح حال امروز ما نیست؟

... سر به سر بادیه بازار هیاهو شده است

سنگ گور شهدا، سنگ ترازو شده است...

و به راستی،

وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود

خیمه قافله را دشنه ما میخ شود

وای اگر بر در باطل بنشیند حق ما

وای اگر پرده تزویر شود بیرق ما...

راستی ما با شهدا چه کرده ایم؟ نکند خدای نکرده، به عکس شهدا نگاه کنیم، «عکس شهدا» را بالای سرمان نصب کنیم اما «عکس» شهدا حرکت کنیم، این دغدغه ای است که آدم را بی تاب می کند، راستی ما کجاییم. به جهت حرکتمان فکر کرده ایم؟بگذریم، در غرفه بعدی، فانوس است و چفیه و پرنده و تصاویر شهدایی که سندهای زنده آزادگی ما هستند و من مانده ام فردا که پا از قاب تصاویر بیرون بگذارند چه پاسخی برای آن ها خواهیم داشت؟ باز هم بگذریم!نمایشگاه که به همت آموزش وپرورش خراسان رضوی برگزار شده است آدم را یاد روزهای عاشقی می اندازد، روزهایی که آدم ها بر جنازه خویش تکبیر می خواندند از خود فانی می شدند و بقایشان را در حضرت دوست می جستند... کالک ها و نقشه های عملیاتی، یادگاری های شهدا، قرآن زخمی یک شهید، قمقمه هایی برای روزهای تشنه کامی، تصاویر جانبازان، پیشانی بندها و... هر کدام حامل پیام ها و پیغام هایی است، پیام هایی برای بیداری و پیغام هایی برای حرکت، حرکت به سوی روزهای روشن تر از این به روزهایی که شهدا در رفتارمان جریان داشته باشند، به روزهایی که هر کدام مان خود یک شهید باشیم، خدا کند چنین شویم آن وقت هر کدام خود یک نمایشگاه عشق خواهیم شد، یک جهان زیبایی و معرفت ...این نمایشگاه، میهمان ویژه هم داشت؛ روزنامه خراسان که این سال ها با رویکرد ویژه به دفاع مقدس، در محافل نورانی ایثار جایگاه ویژه ای کسب کرده است. در غرفه روزنامه، آثار مکتوب جنگ، ویژه نامه های جریان ساز سند عزت، اوج عزت، رازهای سوسنگرد، شهر خدا، فرزندان خورشید و... چشم ها را و دل ها را و اندیشه ها را، یک جا به میهمانی نور می برد. شهرآرا، روزنامه مشهدی هم در این نمایشگاه با «پلاک سرخ» به جمعی پیوسته بود که همتشان گفتن از شهدا و شهید و شهادت بود...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1389/11/27 شماره انتشار 17774 /صفحه٧/فرهنگی هنری

 

/ 0 نظر / 100 بازدید