كالاي قاچاق نخريم

در گسترش و حتي توليد پديده قاچاق خود ما مقصريم. مسئولان هم مقصرند اما معلوم نيست تقصير كداممان بيشتر باشد. آن ها كه به قصور و تقصير، باعث ورود كالاي قاچاق به كشور مي شوند و يا ما كه با خريد محصولات قاچاق روشناي خانه قاچاقچي و چند قدم آن سوتر توليدكننده بيگانه را مضاعف مي كنيم؟ راستي كداممان «مقصرتريم»؟ يك حرف ديگر؛ مصرف كالاي قاچاق بي فرهنگي است. اين را خيلي ها مي گويند و باور دارند، چه مصرف اين جور كالاها، نظام اقتصادي كشور را مختل مي كند و اختلال در نظام اقتصادي به نظام فرهنگي، اجتماعي و... نيز آسيب مي رساند، پس از زاويه فرهنگ هم مي شود به اين وادي نگريست، چنان كه امام جمعه همدان نيز با اشاره به پيامدهاي مخرب اقتصادي قاچاق كالا گفت: «مصرف كالاي قاچاق يك نوع بي فرهنگي و بيگانگي با كالاي توليد داخل است.»
آيت  الله غياث الدين طه محمدي افزود: با مصرف كالاهاي خارجي ضمن تهديد كالاهاي داخلي به نوعي درآمد بيگانگان را تامين مي كنيم. وي با تاكيد بر مصرف نكردن كالاي قاچاق تصريح كرد: متاسفانه ما خودمان با استفاده از كالاي قاچاق بازاري براي اين كالاها درست كرده ايم.
امام جمعه همدان البته نگاهي فرااقتصادي به مقوله قاچاق دارد و آن را، برنامه دشمنان براي ضربه زدن به كشور هم ارزيابي مي كند و مي گويد: دشمنان آن قدر كالاي قاچاق وارد بازار كرده اند كه در حال حاضر شاهد تعطيلي بعضي از كارخانه هاي داخلي هستيم.
وي تاكيد مي كند: دشمنان مي خواهند با ورود كالاي قاچاق به كشور اقتصادمان را نابود كنند.
اين سخن در جاي خود قابل طرح، تأمل، احترام و پي گيري است اما گاه، در كنار اين قبيل دست هاي پنهان، دست هاي آشكاري هم هست كه از قضا از آستين خود ما بيرون مي آيد و كالاي قاچاق وارد كشور مي كند و به فروش مي رساند و راهي خانه و زندگي مردم مي كند، پس نبايد تلاش و تكاپو براي يافتن دست هاي پشت پرده، ما را از توجه به دست هاي روي پرده غافل كند بلكه بايد با فرهنگ سازي مردم را قانع كنيم كه كالاي قاچاق نخرند و صدالبته زماني اين گفته اقناع كننده است كه ما به ازاي آن كالا، كالاي كيفي و با قيمت مناسب داخلي براي عرضه داشته باشيم. يعني بايد توليدكننده ما، خوب توليد كند آن قدر خوب كه افراد بدانند با نخريدن كالاي ايراني ضرر خواهند كرد و اين هم وظيفه توليدكنندگان است و الا با پند و اندرز چيزي درست نمي شود. در همين زمينه نماينده ولي فقيه در استان همدان از توليدكنندگان خواست به منظور جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور ما محصولات خود را با كيفيت و استاندارد وارد بازار كنند.
وي با اشاره به موفقيت هاي اخير دانشمندان كشور در عرصه هاي مختلف خاطرنشان كرد:  جوانان ما ثابت كرده اند در مواقع بحران مي توانند از كشور دفاع كنند لذا بايد در زمينه جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور تمام تلاش خود را به كار ببرند.
استاندار همدان هم به نكات جالبي اشاره كرد كه اين نوشتار را با نقل آن به اميد شروع يك نهضت براي توليد كيفي محصولات داخلي و خريد كالاي ايراني، به پايان مي بريم.
استاندار همدان هم گفت: اگر مي خواهيم پديده قاچاق در كشور ريشه كن شود بايستي هنر انديشيدن را دوباره در ذهن مردم زنده كرد.
بهروز مرادي افزود: بايد داشته هاي خود در زمينه اقتصادي و انساني را باور كنيم و استعدادهاي جديد را به صحنه فعاليت بياوريم.
وي تاكيد كرد: اگر مي خواهيم آينده اي مطمئن داشته باشيم بايستي حمايت جدي از توليد داخلي را در دستور كار قرار دهيم.(ص-۶)

/ 0 نظر / 98 بازدید