ریسک قاچاق مواد مخدر در مرز و شهر را افزایش دهیم

دیوار خانه اگر پرشکاف باشد، اگر لرزان باشد، اگر ناقص باشد، اگر کوتاه باشد، اهل خانه هم احساس امنیت نمی کنند، احساس حریم نمی کنند، احساس حرمت هم نمی کنند، اما وقتی دیوارها، محکم و استوار، اطراف خانه قد می کشند، حریم می شوند برای «زندگی گاه» صاحب خانه، اهل خانه هم احساس حرمت می کنند، حس کرامت آنان را به زندگی امیدوارتر می کند، امید به روزهای بهتر هم استعدادشان را شکوفا می کند تا خود در بهتر شدن فردا نقش آفرین باشند. قصه مرز هم همین است. مرز اگر -خدای نکرده- ضعیف باشد، ضعف را تا عمق کشور می کشاند. هراس تنها سهم مرزنشینان نیست بلکه سهم همه اهل کشور است. اما امروزه که مرز مستحکم است و دیوار محکم و قامت کشیده برای خانه را می ماند، هم مرزنشینان احساس راحت و کرامت می کنند و هم ما مردمان شهر مطمئن از مرز، برای زندگی بهتر تلاش می کنیم. وقتی با خبر می شویم که حجم و دفعات ورود قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان هر روز کمتر از دیروز می شود، وقتی می دانیم گام های آلوده کمتر فرصت و جرأت پا نهادن به این سوی مرز دارند، احساس کرامت می کنیم.

این خبرها، از تسلط غیرتمندان ایرانی است که مرز خانه را چون اهل خانه عزیز می شمارند و اجازه نمی دهند بیگانه ای چشم شور خود را به این طرف اندازد برای همه امیدآفرین است. وقتی با تجهیز مرز و مرزدار، ریسک ورود مواد مخدر آن قدر بالا می رود که سوداگران مرگ، کمتر جرأت می کنند، این سودای شوم را به این سو آورند و این مسئله امید به زندگانی سالم را هم رو به افزونی می گذارد. وقتی خبرهای خوش از مرز می رسد، امیدوارانه باید به این سو برویم که نگاه مقتدرانه خود را به داخل هم بیندازیم و برای مبارزه، مقابله و برخورد قاطع با تولیدکنندگان مواد مخدر صنعتی هم تمام قد برخیزیم و با تمام قدرت برخورد کنیم. باید ریسک تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی چنان بالا برود که کسی جرأت نکند با آن به سودای مرگ بپردازد چه وقتی دیوار خانه مستحکم است، حیف است کسی درون خانه، کلنگ شود بر پایه های بنا. وقتی ریسک ورود مواد مخدر بالا می رود و تسلط مرزبانان بیشتر می شود اصلا پذیرفتنی نیست در شهرها و روستاها، زمان رسیدن به مواد افیونی هر روز کاهش یابد. اگر نگاهی به زندگی های پرپر و نابود شده بیندازیم، احساس تکلیف خواهیم کرد که باید شهر و مرز را هر روز برای قاچاقچیان ناامن تر کنیم و ریسک دست زدن به قاچاق را با جانشان گره بزنیم تا دست از جان و جوانی مردم بردارند. این بهتر است....

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1389/10/22 شماره انتشار 17746 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 95 بازدید