جشنواره رضوی و تعالی اخلاقی

 
 
این روزها ایران و ده ها کشور، کانون نور است و از هر سویش چشمه هایی روشن می جوشد و جاری می شود. این روزها در ایران و کشور، گفتن و نوشتن و خواندن از امام رضا(ع) حرف اول زبان ها و قلم هاست. سنت خوانی و معرفت یابی در مکتب رضوی، به اذانی مانند شده است که بیداری می آفریند و این بیداری به نماز گره می خورد و این نماز برای اصلاح جان ها و جامعه ها بسترسازی می کند که اصلاً فلسفه نماز، علاوه بر عبادت و عبودیت، «تنهی عن الفحشاء و المنکر» است. و کارکرد آن نیز پرهیزدادن مردم از بدی و پاکسازی از فحشاست.

این روزها در ایران، همه استان ها و بسیاری از شهرستان های ایران و تمامی نقاط و بسیاری از کشورها حرف اول، امام رضا(ع) است و این به برکت تدبیر حرکتی است که با عنوان جشنواره بین المللی امام رضا (ع) به روایت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) و معارف این خاندان می پردازد و من این حرکت را ملهم از این روایت می دانم که در شرح ایمان می فرماید «الایمان، عقد فی القلب و اقرار باللسان و العمل بالارکان» و این همه کلمه ها که در شرح کرامت رضوی به کلام تبدیل می شود و کلام هایی که کنار هم صف می کشند و مقاله وکتاب می شوند، دل ها را روشن می کنند تا قلب ها به سوی قبله رو کنند که هدف امامت رضوی نیز همین است.

عقد که در دل جامعه با کتاب ها و مقاله ها و آثار هنری بسته شد، زبان ها به خوانش و چشم ها به تماشای آثار، بازگو کننده و شرح «اقرار باللسان» خواهند شد تا جشنواره کارکرد موفق خود را در تولید محتوا که به سان «عقد فی القلب» است و نیز برگزاری آن در قالب مراسم گوناگون که نوعی «اقرار باللسان» است نشان دهد و بستر برای «عمل بالارکان» که سهم ما جامعه مخاطب است، فراهم شود.

این روزها در ایران، همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها و شهرها و نیز ده ها کشور جهان، حرف از امام رضا (ع) و دهه کرامت است و می توان گفت حرف اول از ولایت و سکه به نام علی بن موسی الرضاست و از همین روزها ما باید، با عمل به آموخته های سیره و سنت رضوی، ایمان خودرا کمال و اخلاق خود را اعتلا بخشیم. تا چنانکه جشنواره در جامعه موفق است، در جان خویش هم توفیق اکمال اخلاق و ایمان خود را جشن بگیریم...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/07/04 شماره انتشار 18226 /صفحه اول و ۶/جامعه

/ 0 نظر / 89 بازدید