۲۲ بهمن، عصای موسی روی میز

 
ما یک ملت زنده ایم، یک ملت همیشه زنده، این را دیروز، همه زمین ایران شهادت داد. این را دیروز، همه جهان دید و چشمی اگر به انصاف باز بود، به تحسین این مردم پرداخت. مردمی که قدرت حضورشان ضریب «سی و پنج » گرفته بود و شکوه حضورشان دوست را بر سر شوق می آورد و حتم دارم دشمن را در بهت و بغض غرق می کند.

قبل از آغاز راهپیمایی وقتی پسرک ۵ ساله ام در ناخودآگاه خویش زمزمه می کرد «کسی که از جنگیدن بترسه، همون اول مرده است» قبل از این که از او بپرسم این جمله را از کجا شنیده، با خود گفتم، «ملتی که از مبارزه بترسد هم همون اول مرده است.» پسرم، این جمله را از یک سریال شنیده بود و به خاطر سپرده بود، حتی وقتی من چند بار فراموش کردم و از او پرسیدم باز او به تکرار گفت «کسی که از جنگیدن بترسه، همون اول مرده است» راست می گفت او و راست گفته هرکس این دیالوگ را در دهان هنرپیشه گذاشته است.

کسی که از مبارزه بترسد، واقعاً به آخر خط رسیده است. ملتی هم که به ترس مبتلا شود هم روزگاری چنین دارد و تاریخ کم ندارد از این نمونه ها اما وقتی شجاعت روح غالب و حماسه رفتار یک ملت می شود آتش جنگ طلبی دشمن را هم فرومی نشاند ، اما ...

اما دیروز، ملت ایران، ملت بزرگ ایران، نوشته غیرتمندانه خویش را مثل سی و پنج سال گذشته، نقطه، سر خط گذاشت و باز مبارزه بر سر حق را با همه باطل از سر خط شروع کرد خطی که یقین دارم، روز به روز روشن تر خواهد شد آن قدر که همه ظلم را بسوزاند و همه جهان را روشن کند و «آن صبح بسیار نزدیک است»...

دیروز، مردم، همدل و هم زبان بودند. ۲۲بهمن، نه تنها زادروز یک انقلاب پیروز است که با حضور مردم در راهپیمایی ها، به حصن حصینی برای جمهوری عزیز اسلامی ایران هم تبدیل می شود پس باید آمد و آمدند مردم برای حراست از جمهوری اسلامی.

آری ۲۲بهمن، باطل السحر، همه جادوگری های دشمنان است که به هزار حیلت و هزار تزویر، به کار می گیرند تا در هم بشکند اراده ملتی را که عزم آقایی و سرفرازی دارد اما «حضور مردم» مثل عصای موسی (ع) می شود و همه ابزار جادویی را می بلعد و مطمئنم، درجبهه مذاکره یا هر راهبرد دیگری، که رهبر فرزانه انقلاب تبیین فرمایند این عصا، «نیل شکاف» خواهد شد و ایران را به سلامت عبور خواهد داد و قبرستان دشمن خواهد شد.

دیروز، مردم آمدند و این حضور پرشکوه، بسان دیپلماسی عمومی بود که پرقدرت تراز همیشه پشت دیپلماسی رسمی نظام خواهد بود و ... ۲۲بهمن، این ۲۲بهمن متفاوت گزینه ای را روی میز گذاشت که مطمئنم و مطمئن باشید دشمن اگر همه گزینه های روی میز خود را هم به روی زمین بیاورد باز شکست خواهد خورد...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/11/23 شماره انتشار 18622 /صفحه ۱۶/بدون موضوع

/ 0 نظر / 87 بازدید