زیارت اربعین مرامنامه زندگی بر مدار حسین(ع)

اربعین، تنها یک نام نیست برای یک «روز تاریخی» که دگرباره نگاه ها را به کربلا می کشاند. اربعین یک نام برای یک زیارتنامه «تاریخ ساز» نیز هست.زیارتنامه ای که خواندن آن را در شمار نشانه های مومن فهرست کرده اند تا کسانی که با آن جان را جلا می دهند عطری از بهار ایمان در وجود معنوی خویش حس کنند. زیارتنامه ای که واژه به واژه اش ژرفای ایمان را نشان می دهد و کلمه به کلمه اش مفاهیم بلندی است که مومن را تا بلندای تاریخ، قامت برمی کشد و می توان با تامل  در آن، در شناخت «امام»، آن حقیقت جاودانه، بصر را تا اوج بصیرت اعتلا بخشید و بر مدار امامت حقه به اقامه حق پرداخت.زیارتنامه ای که به جرات می توان آن را مانیفست اهل ایمان برشمرد و مرام بایسته ای را که باورمندان به ایمان «باید» داشته باشند در این مرامنامه  جست. زیارتنامه ای که خاص یک روز نیست بلکه تکلیف همه روزها را به صراحت می نویسد و با سلام بر ولی خدا آغاز می شود به شهادت ولایت می رود، مولفه ها را یک به یک برمی شمارد و از سوی دیگر، نشانه های شخصیتی و عملی دشمنان را هم بیان می کند و از آنان تبری می جوید. دشمنانی که در کربلا، در برابر نهایت زیبایی سیدالشهدا(ع) نهایت زشتی را آفریدند. کلام حق را به شمشیر باطل پاسخ گفتند و نماز پسر پیامبر را به تیر بستند و در برابر امامی که حق را و زیبایی را برای آنان می خواست باطن زشت خود را عیان کردند. «میزبانی آب» که مولا حسین(ع) از آنان به عمل آورد در روزهای نخست را، به قحط آب جواب دادند  در روزهای آخر تا فرات هم شرمنده بماند از این دنائت و پستی و... آری زیارت اربعین، شرح عاشوراست و مانیفست عاشوراییان تا همیشه تاریخ. هر کس می خواهد در شمول«مومن» بگنجد باید این مرامنامه را به رفتار درآورد، در همیشه زمان و در همه پهنه زمین. پس ما که انقلاب خود را براساس مهندسی عاشورا بنا کرده ایم و برای خود نیز رسالت کربلایی قائلیم، باید زیارت اربعین را به عمل درآوریم...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/09/30 شماره انتشار 18581 /صفحه اول

/ 0 نظر / 99 بازدید