مرزبان باید بهترین تجهیزات حفاظتی را داشته باشد

 

تقویم، به چهلمین روز خویش رسید پس از فاجعه تروریستی در سراوان که ۱۴ مرزبان پاکباز ایران عزیز، حراست از مرز را به خون امضا کردند تا دشمن نتواند پاهای آلوده خود را بر این خاک پاک بگذارد. چهل روز گذشت و ما به سرانگشت تأثر تقویم را ورق زدیم و به چهلم رسیدیم و بسیارمان، به ویژه خانواده شهدا به اشک برگزار کردیم هر روز را و مصمم تر شدیم برای حراست از مرزها. برای در هم شکستن هر دستی که برای شکست اقتدار مرز دراز می شود، برای قلم کردن هر پایی که قصد این خاک کند. ما گریه کردیم اما نه از سر عجز که از سر عاطفه، عاطفه ای که با اقتدار گره خورده است، اقتداری که عنقریب یقه تروریست ها را خواهد گرفت و پشت میز محکمه عدالت خواهد نشاند. یا در رزمگاه، تیر به عدالت بر سینه شان خواهد نشاند چون دلی که به مهر وطن نتپد و سرای توطئه علیه میهن شود همان بهتر که «گلوله آجین» شود و می شود هم، «دیر» و «زود» دارد اما سوخت و سوز ندارد، تجربه هم این را ثابت کرد و تاریخ هم گواه معتبری است بر این واقعیت. تروریست اگر «ریگی» هم بشود و به آسمان پرکشد، او را به زیر می کشیم، اگر به زیر کوه هم پناه برد همانجا را گورستان او خواهیم کرد این را مطمئنم، تروریست ها هم یقین کنند «یدا... فوق ایدیهم» را و بدانند ما دست خداییم و بالاتر از همه دست ها حق را و حدود خدا را اجرا خواهیم کرد. تقویم به چهلمین روز خود رسید پس از فاجعه تروریستی سراوان، اما برگ به برگ این تقویم چهل روزه و همه برگ های تقویم، پر است از بایدها و نبایدهایی که مسئولان «باید» در نظر داشته باشند.

باید مرز از «بهترین» امکانات نظامی و دفاعی برخوردار باشد و مرزبانان باید «بهترین» و به روزترین تجهیزات نظامی و حفاظتی را داشته باشند تا به گاه پنجه در پنجه شدن با اشرار، دست برتر را داشته باشند. مرز باید اولویت نخست باشد در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، در اختصاص بودجه ها، درتأمین نیروها و... که اگر مرز امن باشد، کشور امن است، چنان که اگر دیوارهای خانه مستحکم باشد، خانه هم محکم خواهد بود اما دیوارهای لرزان نمی توانند سقف یک خانه را تحمل کند، مرزهای شکننده، سوز ناامنی را تا استخوان مرکز نشینان هم می کشاند، پس پایتخت نشینان هم باید مرز را اولویت نخست بدانند و برای تقویت آن بکوشند. تلاش ها «باید» این نتیجه را بدهد که حوادثی از این دست رخ ندهد. باید مرز ما، دیوار نفوذناپذیری باشد که هیچ بیگانه ای را توان عبور از آن نباشد. باید چنان سخت باشد که همه را بر حذر دارد از نزدیک شدن به مرز! تقویم به چهلمین روز خود رسید پس از فاجعه سراوان اما باید آغازی باشد در نگاه تازه به مرز به مرزبانان و به مردم منطقه... .

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1392/09/14 شماره انتشار 18568 /صفحه اول و ۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید