گفتند کربلا دست کی بالا؟

 

گفتند کربلا

دست کی بالا؟

دست شهدا

دست عاشقا...

این شرح آن روز بود

روز مقدسی که تو

- دانش آموز بسیجی-

بر مدار حسین

برخاستی

تا کربلای دوران

قاسم را

در قامت تو ببیند

و جایگاه هفتاد و سوم

- پس از هفتاد و دو تن-

با نام تو بدرخشد

گفتند کربلا

دست کی بالا؟

دست تو بالا رفت

و فرشته ای خواند

دست شهدا

دست شهدا...

دست تو بالا بود

تو دست بالا را داشتی

در جنگ با دشمن

با اهریمن

و قصه نارنجک

فرازی بود

تا بنویسند

حسین فهمیده

فرود ندارد

و هر کس

خود را به کربلا رساند

و با کاروان حسین پیوند زد

به فرازی جاودانه می رسد

تا نسل های بعد

در کوچه های اعصار

به هر سو

چشم بچرخانند

او را خواهند دید

و هر گل را

- به هر بهار-

که بو کنند

خواهند فهمید

عطر دل انگیز شهید را

که گل ها همه

شرح یک نگاه شهید است...

  خراسان جنوبی - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/08 شماره انتشار 18822/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 94 بازدید