خط امام، خط زندگی است

سیاه و سفید(٢٠١)

امام خمینی(ره)،امام زندگی بود. خط امام هم خط زندگی مومنانه بر مدار سلامت است و «پیروان خط امام» در این ساحت کسانی هستند که زندگی را بر مدار «کلمه توحید» بنا کنند و در زندگی اجتماعی و سیاسی خود به «وحدت کلمه» برسند. این به وحدت رسیدن و موحدانه زندگی کردن هم باید در همه شئون زندگی انسان جاری باشد. همان طور که باید به نفی قدرت های استکباری برسد، قدرت های شیطانی و هوای نفس را هم باید منکوب کند. بندگی خدا را چنان ملکه رفتار خود قرار دهد و جان به چراغ بندگی روشن دارد که همه دنیا نتواند آزادی او را سلب کند بلکه همه جهانش سرشار از نور وحدانیت شود. پیرو خط امام، اهل عدالت است و هیچ گاه خود را برتر از دیگران نمی شمارد، نه حق تقدم را در رانندگی نادیده می گیرد و نه در زندگی. کسی که می خواهد در خط امام حرکت کند خود را باید با شاخص های مدرسه زندگی امام پرورش دهد. وقتی امام نیم خورده لیوان آب را به دور نمی ریزد بلکه برگ کاغذی روی آن می گذارد تا بعد استفاده کند پیرو امام نمی تواند در مصرف آب اسراف کند یا حتی به هدررفت آب چه در حوزه کشاورزی سنتی و قدیمی یا بدون مهارگذاشتن روان آب ها رضا دهد. پیرو خط امام در حوزه کشاورزی به تولید مومنانه و حداکثری از امکانات حداقلی می اندیشد و در صنعت نیز کیفیت را چنان بالا می برد که با صادرات محصول خود اندیشه خمینی را و انقلاب او را صادر کند. پیرو خط امام در حوزه زندگی فردی هم مهربان ترین، با تدبیرترین و مردم دوست ترین است آن گونه که امام در حرمت به همسر، در محبت به فرزندان، در تکریم مردمان زبانزد بود. پیرو خط امام در عرصه کار و تلاش، مطمئنا پرکارترین و کم توقع ترین و ایثارگرترین است اما همو هرگاه احساس کند حقی حتی به اندازه ذره ای که پیش آفتاب بتابد ناحق می شود نه از سر سهم خواهی بلکه از سر حق خواهی و تکلیف فریاد برمی آورد. او در حوزه تحصیل علم نیز ساعی ترین و در دست یافتن به سعادت نیز موفق ترین است و سعادت را هم برای همه می خواهد، پیرو خط امام در تعاملات اجتماعی نه در موج غرق  می شود و نه موج سواری می کند بلکه صبوری می کند تا موج ها فرونشیند و در آرامش و زلال آب حق را احیا می کند. امام در طول حیات مبارک خود «احیاگر خوبی»ها و «میراننده» بدی ها بود، لذا پیرو خط امام باید زندگی به خوبی ها زیبا کند، چنان که هیچ نازیبایی نتواند باغ وجود و جامعه را بیالاید. زندگی خمینی باوران چیزی جز عقیده و جهاد نیست آن گونه که خود امام بدان باور داشت و بدان عمل می کرد. آن گونه که یک مومن حقیقی باید بدان جان زیبا کند و جهان را به میهمانی زیبایی ببرد. پیرو خط امام، عاشق زندگی، مردم و زیبایی هاست آن گونه که خمینی(ره) بزرگ بود...

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/03/17 شماره انتشار 17568/صفحه٨/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 91 بازدید