زیارت عاشورا و راهی که روشن است

 
زیارت عاشورا، هندسه زندگی مومنانه را تبیین می کند، همان زندگی ای که در تعریف دین «انما الحیاة عقیدة و جهاد» است و هر نفسی که فرو می رود و بر می آید بر این باور استوارتر می کند انسان را در این زیارت پرشکوه، فرازهای بی فرودی است که اجازه تحیر و سرگردانی و حتی بی طرفی به آدمی نمی دهد بلکه همه چیز را به دو قسم می کند، یا حسینی است و یا یزیدی و شق سومی هم ندارد که وقتی امام عادل به جهاد برخاسته است، هم آنانی که رو درروی او صف می کشند باطل هستند و هم آنانی که از میدان کناره می گیرند. در کربلا، حق «فقط» با حسین است و هر کس با اوست و باطل است هر کس با حسین نیست، حالا به تیغ در برابر او بایستد و به لعن تا ابد دچار شود و چه کسانی که هل من ناصر... حسین(ع) را شنیدند و لبیک نگفتند و زیارت عاشورا هم راه را نشان داده است؛ «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» و این صلح و جنگ هم نه در یک زمان که «الی یوم القیامه» ادامه دارد. در فراز دیگری از این زیارت نیز به «لعن ها» می رسیم در حق همه کسانی که در حق «محمد و آل محمد» ظلم کردند و تا آخرین نفری که بر این مسیر ظلم قرار دارد و در ادامه این لعن ها می خوانیم:«اللهم العن آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه...» و این یعنی عاشورا هرگز به پایان نمی رسد ولو خورشید هزار در هزار بار غروب کند من از این فراز چنین درس می گیرم که «آل» فراتر از این که نسب های خونی را در برگیرد، نسب های خوی و خصلت و عقیده را در برمی گیرد و آل امیه و زیاد و مروان پیروان عقیدتی او هستند، یعنی کسانی به هر لباس و به هر نام و نشان، در هر کجای زمین و زمان، مثل یزید و ابن زیاد و شمر و عمر سعد و خولی رفتار می کنند و اینانند که تا ابد به لعن مومنان مواخذه می شوند و ... بگذریم زیارت عاشورا تکلیف ما را مشخص کرده است و قبل از آن نیز خود عاشورا و امام عاشورا مسیر را روشن فرموده است پس یا حسین(ع)!....

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/08/21 شماره انتشار 18550 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 90 بازدید