روی پل پارک نکن!

 

این چندمین باری است که وقتی در منزل را باز می کنم تا خودرو را بیرون ببرم می بینم یک راننده بی توجه، خودرویش را روی پل ما پارک کرده است. می گویم بی توجه، چون هر کس گواهینامه رانندگی گرفته است، آیین نامه را هم امتحان داده است و خوانده و از مربی اش هم شنیده و شاید حتی از افسر آزمون هم شنیده باشد که پارک روی پل ممنوع است. از نظر اخلاق شهروندی هم قطعا همه می دانیم این کار نادیده گرفتن حقوق دیگران و رفتاری ناپسند است. اگر دیانت افراد هم پررنگ باشد، خواهند دانست ازآنجا که پارک کردن خودرو روی پل دیگران افراد را از تصرف در اموال خود منع می کند اقدامی است غیرشرعی و... پس برای این که افراد را به نادیده گرفتن دستورات دینی، اخلاق شهروندی، قوانین راهنمایی ورانندگی متهم نکنیم، آنان را رانندگان بی توجه می نامیم، بله، آقای راننده بی توجه، جلوی خانه ما، روی پل پارک کرده بود. وقتی به جست وجو برآمدم که بدانم صاحب خودرو کیست، کمتر کسی اطلاع داشت، وقتی او را یافتم، و زبان به اعتراض گشودم که چرا جلوی خانه ما پارک کرده ای، او هم طلبکارانه گفت: تو جای دیگر سایه، نشان بده تا من آنجا پارک کنم!؟! تازه مگر چه شده حالا چند دقیقه معطل شدی، من که نگذاشتم بروم و برنگردم! استدلالش را که شنیدم، بی توجهی اش را که دیدم، فهمیدم سخن گفتن با او سرانجام ندارد.- می خواستیم- با همکارم- جایی برویم، عجله داشتیم. اما وقتی کنار خودرو رسیدیم دیدیم راه بسته است. یک راننده بی توجه دیگر راه را بسته بود. پس از نیم ساعت که به اندازه سالی گذشت پیدایش شد. وقتی اعتراض کردیم، به خود نگرفت و تازه مدعی شد تقصیری هم ندارد. او بین صحبت هایش گفت: حالا خودرو این جا پارک شده یا روی پل. شهروند باید معرفت داشته باشد و صبر کند، نه این که به خودرو دست بزند.مثلا همین چند روز پیش رفته بودم به یک موسسه ای. کار داشتم، وقتی آمدم دیدم، باد لاستیک هایم خارج شده پرسیدم مگر کجا پارک کرده بودی؟ گفت: روی پل! گفتم خب چرا روی پل؟ مگر نمی دانی ممنوع است؟ گفت: خب می آمد و صدا می زد. گفتم تو را می شناخت: گفت: نه؟ گفتم پس چه کسی را صدا می زد؟ مرد حق به جانب گفت: به هر حال آن کار درستی نبود...

- می گفت: من جلوی خانه کسی پارک نمی کنم. درست هم می گفت: بارها دیده بودم، خودرویش را دورتر پارک می کرد، اما حاضر نبود جلوی خانه مردم پارک کند. برای او تابلو پارک ممنوع، پل و... حرمت داشت. او معتقد بود رعایت قانون و حقوق مردم واجب است. استنادش هم به سخن امام خمینی(ره) بود که رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی را شرعا واجب می دانستند و حقوق مردم که از آن تعبیر به حق الناس می شود هم که لازم الرعایه است و خداوند نیز بر رعایت آن امر فرموده است.یک نکته دیگر؛ حتی اگر اهل دیانت و بایدها و نبایدهای دینی هم نباشیم. اگر اهل اخلاق و رعایت حقوق دیگران هم نباشیم. برای این که خودمان بتوانیم به حق خود برسیم لازم است همواره قانون را رعایت کنیم والا اگر امروز، تو جلوی خانه شهروندی پارک کنی، فردا، دیگری جلوی خانه تو پارک خواهد کرد. شاید آن روز تو کار ضروری داشته باشی. شاید مریض داشته باشی که بخواهی به بیمارستان برسانی و... پس امروز جلوی پل خانه کسی پارک نکن، این بهتر است......

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1389/05/31 شماره انتشار 17630 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 108 بازدید