عبور ازچراغ قرمز؟!

نمی دانم این چندمین چراغ قرمز بود که رد می کرد، اگر مجبور نمی شد به دلیل عبور خودروها از خیابان دیگر هرگز پشت چراغ قرمز نمی ایستاد، وقتی هم مجبور می شد همه اش غر می زد، گفتم چه شده، چرا بی تابی، چرا به قانون احترام نمی گذاری؟ گفت: صبح پلیس جریمه ام کرد پس حالا تا آخر روز مجازم خلاف کنم. گفتم، صبح یک خلاف کردی، یک جریمه هم باید بدهی، از صبح تا حالا هم به ازای هر خلاف باید جریمه می شدی، جریمه که مجوز خلاف نیست بلکه هشداری است برای پیش گیری از خلاف تازه اگر قرار باشد هر کسی چراغ قرمز را نادیده بگیرد و رد شود، اولا تعدی به حقوق دیگران است و این یعنی «سرقت زمان» دیگران، ثانیا نادیده گرفتن قانون در مرحله اول بی احترامی به خود فرد است و ثالثا، عبور از چراغ قرمز و رعایت نکردن مقررات، ضریب خطرپذیری را برای خودت بالا می برد، که - خدای نکرده- یا آسیب ببینی و یا آسیب بزنی و در نتیجه با پرداخت خسارت و غرامت باز این تو هستی که آسیب مضاعف  خواهی دید... او البته حرفم را گوش نکرد و خلاف برایش به رویه تبدیل شده بود، چنانکه برای برخی دیگر از رانندگان، حال آن که اگر همگان خود را ملزم به رعایت قانون بدانند بسیاری از تصادفات اتفاق نمی افتد و بسیاری از گره های ترافیکی هم ایجاد نمی شود، مثلا اگر هنگام عبور از چهارراه با زرد شدن چراغ، خودروها پشت خط عابر پیاده باشند و اجازه دهند ثانیه های چراغ زرد به خالی شدن چهارراه برای عبور خیابانی که چراغ سبز دارد خالی شود دیگر شاهد گره های ترافیکی نخواهیم بود که گاه هم زمان زیادی از شهروندان می گیرد و هم باعث افزایش سوخت و هدر رفتن وقت و از همه مهم تر، فرسایش روح می شود. به باور من پلیس با همه اقتداری که باید داشته باشد، هرگز نمی تواند به تنهایی وضع ترافیک را سامان دهد اگر قرار باشد مردم قانون را رعایت نکنند و برای حق یکدیگر احترام قائل نباشند، نمی شود که برای هر راننده یک پلیس گذاشت و نمی شود به جبر او را وادار به رعایت قانون کرد که اگر می شد، امروز نباید یک خلاف اتفاق می افتاد حال آن که اگر به خیابان های مشهد خودمان نگاه کنیم درخواهیم یافت که در کنار حضور هدفمند و کارساز پلیس و نهادهای مسئول و ایجاد فضاهای ترافیکی باید نهضت عمل به قانون راه بیفتد و هر شهروند یک عامل به قانون باشد و یک آمر نیز هم تا بتوانیم به وضع مطلوب برسیم و الا تا خود عزم اصلاح رفتار خود را نداشته باشیم از هیچ نهاد و سازمانی کاری ساخته نیست و قصور ورفتار و اعمال آنان حداکثر در حد مسکن خواهد بود حال آن که ما در بحث ترافیک نیازمند درمانیم. درمانی که با تدبیر و عمل صحیح همگان شکل می گیرد....

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1389/08/27 شماره انتشار 17702 /صفحه۶/جامعه

 

/ 0 نظر / 97 بازدید