بسیج!!!!!

شهادت امام عدالت را تسلیت میگویم فکر می کنم ما امروز نیازمند فهم مومنانه زمان هستیم و باید با دریافت درست کنش ها و واکنش های جهانی راه خود را انتخاب کنیم الت دست سیاست بازان نشویم و پیوسته به فکر منافع ملی خود باشیم سردار صفوی هم بسیجیان را انذار داده که الت دست قرار نگیرند وتاکید کرده که نگاهبان قانون باشند واجازه ندهند به نام انان بی قانونی شود. اشاره های سردار روشن است ومشخص که چه کسانی می خواهند بسیج را الت دست کنند .قطعا اصلاح طلبان نیستند .اینکه چه کسانی هستند را همه می دانند .اشاره سردار به سوی همانها است.معنای روشن ان نیز اینکه:بسیج نباید به گروه فشار قدرت طلبان تبدیل شود .نباید قاعدین دیروز جلودار مجاهدین دیروز و امروز باشند.بسیج جای حجتیه ای ها و مافیای قدرت نیست!

/ 0 نظر / 122 بازدید