کاروان منتظر ماست بیا تا برویم

 

هل من ناصر ینصرنی

گوش کن

صدا...صداست که می خواند

هل من ناصرینصرنی

صدا...صداست که می ماند

هل من ناصر ینصرنی

هل من معین یعیننی

این صدای حسین(ع) است

-که لاینقطع-

به گوش می رسد

و مردمان را

از آن سوی

دیوار زمان و زمین

به یاری می خواند

به کربلایی که تکلیف همه زمین است

و به عاشورا

که همه پهنه تاریخ را در برمی گیرد

پس آی آدم ها

لبیک بگویید

هل من ناصر حسین را

که جلوه ای از

«لبیک اللهم لبیک» است

و مگر نه این که

حسین- علیه  السلام-

حج خویش را

در کربلا تمام کرد

و در منای قتلگاه

۷۲ اسماعیل را قربانی دید

حج بی حسین تمام نیست

چنان که نماز بی حسین

بی نمازی است

وقتی که حجت خدا

هل من ناصر می خواهد

باید به لبیک برخاست

حالا در هر کجای زمین و زمان که هستی

آری باید خود را به حسین(ع) رساند

و با او همراه شد

که هر کس راهی شد

راه یافت

و هر کس ماند، در ماند

و درمانده را

کجا راه به بهشت است

که برای رسیدن به بهشت

باید رفت...

هل من ناصر ینصرنی

این صدای حسین است

- علیه السلام-

که تو را به رفتن می خواند

به رسیدن می خواند

و برایت

در جایگاه هفتاد و سومین نفر

جا گذاشته است

پس خود را به کاروان برسان...

  خراسان جنوبی - مورخ یکشنبه 1393/08/11 شماره انتشار 18824/صفحه اول و 2/عکس نوشت

/ 0 نظر / 97 بازدید