... ما هم بارانی شویم

 این روزها، آسمان به مهر بر زمین می بارد و قطرات زلال باران هم آیت خدایند و هم پیغام لطف و بیداری بخش حضرت دوست. آیت می شوند قطرات باران تا نگاه از خویش برگیریم و به بالا نگاه کنیم تا یادمان بیاید «ما ز بالاییم» پس باید بالا رویم و بسان طایر قدسی بال در ملکوت بگشاییم.

آیت می شوند قطرات باران تا پی صاحب نشانه برویم و به حضرت خداوند برسیم. آیت می شوند، تا آیت ا... ببینیم و آیت خدا شویم. آیت می شوند تا... قطرات باران پیغام هم می شوند.

پیغام حضرت دوست - که هر چه هست نشان کرامت اوست - پیغام می شوند که آی آدم ها که بر زمین نشسته رو به آسمان دارید، برخیزید! دست های خود را آسمانی کنید برای زمین های ترک خورده دست های نیازمندان.

همان طور که دست به دعا داشتید برای باران، باران شوید برای دل های نیازمند و دستان یاری خواه و پاهای بر زمین مانده. آی آدم ها! ما گره از آسمان باز کردیم.

شما گره از ابرو، از دیده، از دل، از دست باز کنید که نوروز در راه است و بسیاری از مردمان در غم کهنه، مشکلات کهنه و... گرفتارند و رفع گرفتاری، دستان گرم شما را می طلبد... آی آدم ها! این کلام نورانی حضرت شمس الشموس است که جهت کار را و راه را نشان می دهد؛ «هر کس مشکلی را از مومنی برطرف و او را خوشحال کند خداوند او را در روز قیامت خوشحال و راضی می فرماید» پس اگر خواهان باران غفران الهی در آن دنیا و باران رحمت الهی در این دنیا هستید، دستان توانگر خود را بر سر همنوعان نیازمند خود، آسمان کنید. و باز بشنوید کلام بیداری بخش امام رضا(ع) را که «بعد از انجام واجبات، کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مومن، نزد خدا بزرگ نیست». پس آی مردم! برخیزید، بارانی شویم!

این روزها، خدا به لطف استجابت دعاهای زلال، ما را اجابت فرموده است ما هم آیات او را با جواب عملی، اجابت کنیم تا آسمان همچنان بر ما ببارد...‏

خراسان جنوبی - مورخ دوشنبه 1393/12/04 شماره انتشار 18915/صفحه اول و2/اخبار

/ 0 نظر / 95 بازدید