حلالیت طلبی برای روزه

 
برای رفتن به خانه خدا

از هم و از همه

حلالیت می طلبیم

تا با جان پاک

به خانه دوست پای بگذاریم

و با ذمه ای بری شده

لبیک اللهم لبیک بر کشیم

اما...

برای رفتن به زیارت خدا

به میهمانی دوست

و سفره نشینی عشق

در ماه خدا

چرا یادمان می رود

حلالیت طلبیدن؟

...دیده را باید شست

چنان که دل را

در خانه همه را باید زد

باید حلالیت گرفت

باید ذمه را بری کرد از هر چه بدهکاری است

باید سبکبار شد

و سبکبال

و با جان شسته

و دست شسته

بر سر سفره عشق نشست

و بسم ا... گفت

و رحمن الرحیم را

به یاری خواند

و آغاز کرد...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/05/03 شماره انتشار 18175 /صفحه اول

/ 0 نظر / 110 بازدید