عرفات است این جا، در حوالی ملکوت

 

ملکوت باریده است این جا

می شود بهشت را بو کشید

بهشت عبادت را

بهشت عبودیت را

بهشت دعا را

بهشت خدا را

این جا عرفات است

در بارانی از ملکوت

بارانی از فرشته

و چشمه هایی که از جان آدم ها می جوشد

می جوشد و می شوید

دیده را و دل را

تا غزل بشکفد در جان

و زیبا شود جهان

این جا عرفات است

یک قدم مانده به صبح

یک قدم مانده به عشق

یک قدم تا ابراهیم

تا قامت کشیده و دست مطمئن ابراهیم

تا گلوی اسماعیل

تا تجربه ذبیح  الهی اسماعیل

و خلیل الهی ابراهیم

و حس مقدسی

که پس از غلبه بر هرچه غیرخداست

حاصل می شود

حس غلبه بر همه شیطان ها

و همه خواسته ها و خواهش ها...

این جا عرفات است

تابلوی حج ناتمام حسین

نه، تاریخ است

تاریخ حج هایی که کامل نشد

وقتی حسین (ع)

حج را و خانه را وانهاد

تا خدای خویش را

در کربلا به تماشا بنشیند

تا نه یک اسماعیل

که ۷۲ اسماعیل را

در منای عشق

تن پوش شهادت بپوشاند

و خود در ردای خون

ذبیح الهی و خلیل الهی را در هم آمیزد...

عرفات است این جا

ملکوت می بارد...

  خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/08/04 شماره انتشار 18252 /صفحه اول و2

/ 0 نظر / 99 بازدید