بهشت آزادگی در جهنم اسارت

 

اسارت بود و یک دنیا مشکلات. هم تفنگ دست دشمن بود و هم همه چیز تو فقط ایمانت را داشتی و اراده ای که آبشخورش ایمان بود. همین کافی بود تا کاری کنی کارستان که تاریخ هزاران برگ خویش را به نام تو سبز بنویسد و تمام قد برخیزد به احترام شمایانی که از دالان تنگ و جهنمی اسارت به بهشت آزادگی رسیدید و براساس الگوهای موفق اهل بیت(ع) از کاروان اسرای کربلا تا حبس امام کاظم(ع) یک جبهه هم تراز جبهه جنگ در قلب کشور دشمن گشودید. شما اسیر نبودید، مبارز بودید، رزمنده بودید که فقط سنگرتان عوض شده بود اما رسم تان هم چنان پابرجا بود؛ ایستادگی تا پای جان و پنجه در پنجه شدن با خصم کافر کیش حتی به قیمت جان! و چه جان های تابناکی که در آن دوران سخت با شهادت بهشت نشین شدند و پیکر پاک شان در غربت اردوگاه ستاره زمین شد. چه سرهایی که سرفرازی را معنایی نو بخشیدند تا نسیم به عزت در یاد پرچم ایران بوزد که اگر آن جا پرچم نبود اما یاد پرچم بود و می شد پرچم را تصور کرد و گاه حتی نقاشی کرد و به احترامش ایستاد و سرود ملی خواند. چنان که بسیارتان خواندید...اسارت بود، اما شما اسیر نبودید، آزاده بودید و دوزخ صدامی اسارت را هم به بهشت حریت تبدیل کردید و تسلیم سبک زندگی که دشمن برایتان نوشته بود نشدید و خود مهندس سبک زندگی شدید که دشمن شکن بود. خصم می خواست آتش به فرصت زمان شما بزند تا به بطالت بگذرانید، اما شما از لحظه به لحظه این دوران فرصتی برای آموختن ساختید تا جایی که به جرات می شود گفت در میان ایثارگران، آزادگان از جمله باسوادترین ها هستند. دشمن می خواست شما را از خدا دور کند، اما شما دل دادید به کلام خدا و چه بسیارند آزادگانی که در حفظ قرآن نیز موفق بودند. چنان که در محافظت از قرآن. دشمن می خواست یک جمع متفرق باشید و علیه هم، اما شما امت واحد بودید علیه دشمن. دشمن می خواست شما را بشکند اما شما سروهای قوی و محکمی بودید که دشمن را شکستید و از هر فرصت برای این مبارزه مقدس استفاده کردید. شما اسیر نبودید، اسیر، دشمن بود و شما آزادگانی بودید که معلم تاریخ شدید و باز آمدن تان به وطن نیز آن چنان شکوهی داشت که به یادآوری خاطره اش هم جان را دوباره بهاری می کند. یادش بخیر آن نوروزهایی که با دیدار شما شکل می گرفت و بهار آغاز می شد در خانه ها و کوچه هایی که آذین بندی شده بود...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/05/26 شماره انتشار 18478 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 90 بازدید