اربعین، همه راه ها به کربلا ختم می شود

بی راهه است

هر راهی که تو را به کربلا نرساند

که در وادی عشق

همه راه ها به کربلا می رسد

و درست به نقطه ای ختم می شود

که نامش را گودال قتلگاه نهاده اند

گودالی که رفیع ترین نقطه تاریخ است

و تاریخ بی آن بدون غایت می ماند

و این روزها

مردمان

پیر و جوان

زن و مرد

به مدد عشق

پا به راهی می گذارند

که از محرم ۶۱هجری

مقصد حقیقت های سرخ است

و چنین است که اربعین را

عاشقانه تر می بینی

وقتی نگاهت

قاب تصاویر عشق می شود

که در قامت پیری موی سپید کرده

و جوانی پرچم به دوش

- که خود نیز پرچم در اهتزاز را مانند است -

و زنی که چادرش

یک شعار ماندگار است

و نوزادان و کودکانی که

عطر علی اصغر

آنان را به این وادی کشانده است...

همه می آیند

که «طریق الحسین» را

جای ایستادن نیست...

اربعین است

و همه راه ها به کربلا ختم می شود

و باز آغاز می شود

همه راه ها از کربلا

که کربلا را

نه پایان است

نه سکون

کربلا جاری است

در جان زمین و زمان

و راه ها

همه راه ها از کربلا آغاز می شود ...

خراسان - مورخ یکشنبه 1392/10/01 شماره انتشار 18582 /صفحه اول و ۹/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 95 بازدید