ثروت حقیقی و سرابی که ما را گرفتار می کند

گز نکرده پاره می کنیم بعضی از ماها. همین که ببینیم یک نفر مثلا خودروی خوبی سوار است، به حرف می آییم که حتما چه و چه و چه شده است که این توانسته پشت فرمان چنین ماشینی بنشیند. واقعیت این است که حسادت از حرف هامان می تراود. نگاه مان از مهر تهی و از بخل پر می شود حال آنکه از واقعیت ها بی خبریم. از داد و ستدی که انجام شده بی اطلاعیم و با همه ناآگاهی، حرف می زنیم حال آنکه شاید قصه چیز دیگری باشد. من این پست را که در فضای مجازی منتشر شده بود سرشار از حقیقت یافتم که؛ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻧﮑﻦ برای ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍوند ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ است؛ زﯾﺮﺍ ﺗﻮ نمی‌دانی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ… بله این عالم عرصه تعامل است. هر چیزی حساب و کتابی دارد که دقیق در جای خود انجام می شود. در جهانی که برگی بی اذن از درخت نمی افتد مگر می شود دادن نعمت و گرفتن آن بی تدبیر و حکمت باشد؟ نه، نمی شود. این را اگر کسی بفهمد دیگر با سنگ ترازوی دیگران داشته های خود را و نداشته هایش را وزن نخواهد کرد و همین طور که در تبلیغی تلویزیونی می دیدیم، باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران، نخواهد سنجید. این ظاهربینی و ظاهر سنجی به نتیجه منطقی نخواهد رسید که منطق راه خود و رسم خود را دارد. از بیراهه کسی به مقصد نمی رسد. این پست در ادامه می نویسد؛ غمگین نباش ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ حکیم ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ… ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﯽ حضرت رحیم ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻋﻮﺽِ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، پس سعی کن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﮐﺮ باشی. این شکر است که قاعده ها را سامان می دهد و نعمت افزا می شود. کسی که این را بفهمد و به شکر مدام دست و دل و زبان داشته باشد، کار خود را به خدای خویش خواهد سپرد و در آرامش توکل، عمل خواهد کرد و به موفقیت خواهد رسید. ببینید اهل معرفت را که در کوه آتش هم وجودشان نماد گلستان است. پر از آرامش. پر از زیبایی. پر از لحظات ناب که در هیچ ترازویی نمی توان وزنه ای همسنگ آن گذاشت.

ثروت هم این است نه آنچه در حساب های بانکی می خوابد و خواب آدمی را آشفته می کند. نه دارایی هایی که انسان را تصاحب می کند. ثروت واقعی را باید فهمید و باز چنانکه در این پست می خوانیم؛ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺛﺮﻭﺗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻰ پول‌هایت ﺭﺍ ﻧﺸﻤﺎﺭ بلکه حواست باشد وقتی ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﻜﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ‌ﺍﺕ می ریزد، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁن رﺍ ﭘﺎﮎ می کنند چه تعداداند. این ها ﺛﺮﻭﺕ واقعی آدمند نه آنچه پایدار نمی ماند و گاه هوس فزون خواهی آن فرد را به سر دار هم می کشاند. کم نخوانده ایم از خبر مرگ و بر دار شدن افرادی که ثروت را انباشت پول از هر راهی می دانستند اما در همان راه به چاله افتادند و هستی خود را باختند. ثروت های حقیقی را بشناسیم تا شکار سراب ثروت دروغین نشویم.


ب / شماره 3661 / دوشنبه 11 تیر 1397 / صفحه اول و 3

http://www.birjandtoday.ir/?p=60679


/ 0 نظر / 114 بازدید