بهترین شیوه تعظیم شعائر فاطمی

برگزاری مراسم در ایام شهادت اگر در اندازه مناسک بماند و به معارف ارتقا نیابد، ما را در کفران نعمت وجود معصومان(ع) خواهد نشاند. مراسمی از این دست را باید به عنوان یک " فرصت ویژه" قدر بدانیم و به دریافت متعالی برسیم و آن را در عرصه زندگی به رفتار در آوریم والا اگر در مجالس مناسکی، به اندازه همه دریا ها هم گریه کنیم اما به معرفت نرسیم، بهره ای که باید عاید مان نخواهد شد. باید به شناخت رسید و راه شناخت هم در سلوک و شیوه زندگی و کلام حدیث شده از معصوم یا در باره معصوم، میسر است. من وقتی این روایت نبوی را خواندم که می‌فرمایند: فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یُؤلِمُها ما یُؤْلِمُنِی وَ یَسَرُّنِی ما یَسُرُّها به این معنی که : فاطمه پاره وجود من است، هر چه او را بیازارد مرا آزرده است و هر چه او را مسرور گرداند مرا مسرور کرده است. به این دریافت تازه رسیدم که نباید این حدیث را در یک زمان خاص، حبس کرد بلکه احادیث نبوی مثل آیات قرآن، فرازمانی و فرا جغرافیایی است و همان طور که انسان امروز باید خود را مخاطب آیه به آیه قرآن بداند و برای عمل به آن، برخیزد باید خود را مخاطب احادیث هم بداند و برای خود در این سپهر، ماموریت تعرف کند. به عنوان مثال با نگاه به همین حدیث باید ببیند که چه چیز هایی باعث آزار حضرت زهرا(س) می‌شود و چه باعث خشنودی بی بی که با پرهیز از گروه اولی و انجام فهرست دوم، رضایت پیامبر و در نتیجه رضای خدا را کسب کنیم به هرحال ما در برابر این کلام نبوی باید رفتار خود را تنظیم کنیم. به باور من هرچه باعث کمال انسان شود چون صداقت رفتاری، گره گشایی از مشکلات مردم، توسعه زندگی سالم، تلاش برای پیشرفت کشور، باور به عدالت تمام ساحتی و... باعث خشنودی ایشان می شود که باید برنامه زندگی ما باشد و از سوی دیگر، دروغ و بیداد و بدخواهی و مانع تراشی برای مردم و دیگر خصال شیطانی، باعث رنجش بی‌بی فاطمه(س) می شود که باید از آن دوری کنیم. این می تواند بهترین شیوه تعظیم شعائر فاطمی و تکریم مقام بی بی باشد.... شهرآرا / شماره : ۲۴۷۴/ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶/ صفحه 2 http://shahrara.com/js,text.ajax?y=1396&m=11&d=11&p=2&n=05

/ 0 نظر / 98 بازدید