پیاده رو، پارکینگ نیست، باور کنید

 
گیریم هیچ مأموری نباشد، هیچ جریمه ای هم در کار نباشد، کسی هم چیزی نگوید، خود ما نباید بفهمیم که پارک خودرو در پیاده رو، کار درستی نیست؟

از اسمش پیداست «پیاده رو»؛ یعنی آدم های پیاده باید از این مسیر گذر کنند، آن هم با آرامش خاطر که حتی موتورسواری هم نباید آن را برآشوبد و دوچرخه سواری نیز هم. این حق شهروندان است که در پیاده رو با آرامش خاطر آمد و شد کنند و هیچ مغازه داری هم حق ندارد که وسایل مغازه خود را در مسیر عابرپیاده بچیند، این مسیر برای آمد و شد است و هر استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده از آن قطعا مشکل شرعی دارد و حق الناس را بر ذمه فرد، بار می کند و این حق الناس هم اگر امروز یقه افراد خاطی را نگیرد، فردای قیامت قطعا خواهد گرفت؛ آن روزی که خیر و شر را به «ذره» می سنجند، توده ای انبوه شکل خواهد گرفت و بر دامن فرد مرتکب خواهد نشست. مطمئن باشید. برای تضییع حق الناس که فقط نباید از دیوار مردم بالا رفت. سد کردن مسیر عبور مردم و حتی مانع گذاشتن در آن هم باعث تضییع حق شهروندان می شود و موجب ضمان است، چه رسد، به این که یک فرد، یک مغازه ۴*۳ می گیرد و پیاده رو را هم به آن ضمیمه می  کند و حاشیه خیابان را هم بر آن می افزاید. وسایلش را در پیاده رو می چیند و خودرواش را جلوی آن پارک می کند و یا مانع می گذارد که شهروند دیگری هم نتواند در آن مکان که پارک کردن مجاز است، پارک کند.

بله، این ها همه فردا باید جواب داده شود، به ویژه این که گاه شاهدیم یک نفر یک مغازه ۴*۳ اجاره می کند، آژانس تاکسی تلفنی راه می اندازد و خودروها را هم در پیاده روهای اطراف و حاشیه خیابان پارک می کند و چون مغازه اش آن جاست، به کس دیگری هم اجازه پارک در حاشیه خیابان نمی دهد، انگار برای مغازه اش، شعاع ده ها متری هم خریده است و یا با یک مغازه کوچک و تابلو، نمایشگاه خودرو راه می اندازد و باز معبر عمومی را از پیاده رو تا خیابان آن هم به اندازه پارک دوبل و حتی بیشتر به تصرف در می آورد. چنان که در خیابان گاز مشهد و ... شاهد آن هستیم. مردم که اعتراض شان با رفتار تند و حرف های تندتر پاسخ می گیرد و ...

کاش پلیس به اقتدار با این مسائل بیش از پیش برخورد کند و واحد برخورد با سدمعبر شهرداری هم به جدیت برای احقاق حق شهروندان برخیزد و جلوی این تعدی به حقوق عمومی را بگیرد. این مطالبه مردم و حق مردم نیز هست، کاش کاری بکنند مسئولان...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/05/28 شماره انتشار 18480 /صفحه اول و۶/جامعه

/ 0 نظر / 97 بازدید