تولد حسین، گویی ولادتی دوباره است برای رسول‌ا...

 
مشرق این جاست

- شرقی ترین افق عالم -

شهری به نام مدینه

و خورشیدی به نام حسین

که طلوعش

عشق را دامن کشان تا همه عالم می برد

و نور را

کریمانه در جان مردمان می ریزد

گویی این پیامبر است

در تولدی دوباره

و طلوعی دوباره

«حسین منی

و انا من حسین »

کلام رسول ا... است

در شرح کودکی که

بزرگی را و بزرگواری را

با زادن خویش اذان کرده است

و حدیث نوازش او را

حضرت زهرا

به دست های خویش

بر زلف هایش شانه کشیده است

و میان چشمان او و پدر

حسینیه شفاعت است

شانه هایش

وقتی کنار شانه های حسن(ع) قرار می گیرد

گلدسته های زمین شکل می گیرند

و از آسمان قامت فراتر می برند

پشت به پشت عباس که می دهد

پشت دشمن می لرزد

و زینب و کلثوم آرام می گیرند ...

مشرق است این جا

شهری به نام مدینه

که آغاز کربلاست

و خورشیدی به نام حسین

که تکرار رسول ا... است...

خراسان - مورخ شنبه 1391/04/03 شماره انتشار 18149 /صفحه اول و ۲

/ 0 نظر / 96 بازدید