شلمچه بوی امام رضا می دهد

 

قدم های شما به خاک نفس داد.نفس های شما زمین را به تسبیح و تهلیل رساند.تسبیح زمین در هزاره بعد به ذکر شهید و شهادت شکوفا شد تا شلمچه این قطعه به خون مطهر شده خاک با نام شما معنایی انسان ساز بیابد.تا مردمان به بصیرت شلمچه را بر مدار مشهد الرضا، زنده به شهادت ببینند.آری شلمچه زنده ترین گوشه خاک است در این حوالی.نبض عشق در این دیار به آزادگی وشهادت می زند.در سال های نه چندان دوراز مشهد کاروان در کاروان شهید به شلمچه آمدند و آزادگی را فریاد کردند و آزادی را پاس داشتند.کسانی که آزادانه شهادت اول را در حرم مطهر رضوی سبز تجربه کرده بودند وبار دوم در شولایی سرخ شهادت را از شلمچه به مشهد می بردند و راز رضوی شهود را بر شانه های مردم در حرم فاش می گفتند تا "موتوا قبل ان تموتوا" ترجمانی جهانی فهم داشته باشد.

آری آقای کون و مکان، مولای زمین و زمان، ارباب کوه و دشت و دریا و آسمان ! شلمچه خود را با شما تعریف می کند به عطر قدم هایی که به هرجا رسید قیامت به پا کرد .قدم هایی که به هر جا رسید آن را به همه جا رساند. قدم هایی که گام ها را بر صراط مستقیم چنان استوار کرد که مردانی از مشهد شما و همه ایران که سرزمین به عشق برخاسته شماست در حجی خونین عرفات و منای خود را توامان در شلمچه یافتند و ملکوتی شدند.

شلمچه خود را با شما تعریف می کند . اصلا همه جبهه خود را با شما تعریف می کند چنانکه سپهبد شهید صیاد شیرازی برای تیمن نام شما در هر عملیات، یگانی از لشکر خراسان را وارد میدان می کرد تا میدان را به نام شما از یزید ها و مامون ها بگیرد.چنانکه بسیاری از معاریف شلمچه زیارت نامه خوان های حریم شمایند و رخصت جهاد را از حضرت شما گرفته اند.

آقا جان! این خاک به یمن قدم های شماحیات یافت.به برکت نفس های شما به ساحت عاشقی صاحبان نفس های مطمئنه تعالی یافت که "ارجعی الی ربک" الهی را شنید و در جامه ای خونین از جنس شهادت از جنس "راضیة مرضیه"لبیک گفتند. تا به امر "فادخلی فی عبادی"به زیارت حضرت شما تشرف یابند و شوقمندانه به شنیدن "وادخلی فی جنتی" در بهشت مخصوص خداوند پیشانی بر سجده تقرب بگذارند.

مولای ناز و نماز! "ذرات" این خاک به اشک مردان سجده نوش و عشق پوشی "غنی سازی" شده که به"استغنا" رسیده بودند.قدرت اصلی ما هم درست همین جاست. نیروگاه هسته ای اقتدار ما همین جاست و مگر نفرمود آن پیر روشن ضمیر که "قدرت اصلی ایران شهدا هستند"؟ما با غنی سازی انسان و شکافت هسته ایمان به قدرت فائقه ای رسیده ایم که جهان را مطمئنا بر مدار عشق فتح خواهد کرد و ما روزی که نه چندان دور است و نه چندان دیر جهان را همه جهان را بر سفره جشنواره سفره نشین کرامت رضوی خواهیم دید.

ضامن آدم ها و آهوها! غزالان شهادت این جا "خرامیدند و رفتند" این جا شهیدان، خاک را "مسجد" یافتند و "مشهد" ساختند و به جاودانگی رسیدند. و همه این ها به یمن اکسیر نفس های شهود آفرین شماست.به این برکت است که امروز هم سفره" کرامت" با "سفره شهادت" گره خورده است و از همین روست که کاروان راهیان نور به هرفصل که شلمچه نشین می شوند خود را در حوالی حرم شما می دانند و خانواده های شهدای گمنام –که عیال خداوند عظیم هستند- نیز گل گم گشته خود را با عطر نفس های شما می جویند... .

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1394/05/29 شماره انتشار 19048 /صفحه7/پلاک عزت

/ 0 نظر / 91 بازدید