زمین و آسمان عطر مکه گرفت

نماز عید قربان، شکرانه مومنان برای سلامت اسماعیل

 حرم عطر «منا» گرفته است و مردمان صف در صف، بنیان مرصوصی را شکل داده اند که «دژ توحید» را فرا دید می گذارد، شانه به شانه هم ایستاده اند، مردمانی که می دانند، این نماز، این مبارک نماز، این عاشقانه غزل هستی، رابطه های زمین و آسمان را به فصل باران می رساند آری حرم، عطر منا گرفته است، رایحه حج و شکوه حضوری که معنای «حاضر» می دهد. حاضر در آستان مقدس حضرت خداوند که نماز، امضای حضور است در حضرت صاحب نماز...

عید قربان است و تاریخ به یاد می آورد حماسه پرشکوه دل بریدن از دلدار، و دل دادن به دلدار بزرگ تر، روایت می کند حکایت پدری را که تیغ تکلیف بر گلوی پسرش می کشد تا فرشتگان به مقام «ابراهیم» پی برند و حکایت عشق و بندگی که ملکوتیان را به تکریم انسان وامی دارد که در قامت «اسماعیل» تجلی می کند...عید قربان است و سنت عشق، مردمان را به نماز می خواند، نمازی که از شکرانه سلامت اسماعیل و سلام ابراهیم سرشار است، نمازی که دست های در پرواز به فصل قنوتش بوی استجابت می گیرد و زمان را به روزی می رساند به نام عاشورا... و راستی چه رازی است میان قربان و عاشورا وچه سری است میان این نماز و دست های در پرواز و ماهی بعد که دست های در پرواز به عزا بر سینه های داغدار می بارند...

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/14 شماره انتشار 18802/صفحه اول و 2/عکس نوشت

/ 0 نظر / 90 بازدید