شکوه همدلی، حلاوت همزبانی

دولت و ملت، همدلی و همزبانی... این کلام روشنی است که رهبر فرزانه انقلاب به عنوان شعار سال، پیشانی نوشت حرکت ها کردند، تا از این همزبانی و همدلی، همراهی برخیزد و راه به سوی مقصد متعالی هموارتر شود، شعاری که اگر سرمشق شود و اگر به مشق درآید، آن چه نوشته می شود، واژه های روشنی خواهد بود که مهربانی را، تعالی را، پیامد خواهد داشت. به باور من، این شعار «تکلیف» هم هست. هم تکلیفی دینی و هم ملی. چه پشتوانه آن آموزه های دینی و بیان مبین ولی فقیه است و هم راهبردی است که همه را باید به راه آورد. پس در سطح کلان، باید دولت و ملت همدلی کنند و زبان شان بیانگر یک مفهوم باشد و هم در سطوح پایین تر، باید مسئولان و مدیران بخش ها را هم به خدمت بیشتر برانگیزد و مردم را به همراهی بیشتر. چقدر خوب است، مسئولان ادارات با زیرمجموعه های خود، رفتار به همدلی آغاز کنند و زیرمجموعه ها نیز، روحیه گرفته از همدلی مسئولانه با مراجعه کنندگان خویش به مشی همدلی برخیزند. یادم هست چند روز پیش که گذرم به یکی از ادارات کل در همین مشهد خودمان افتاد یکی از مدیران مجموعه، با شور و شعف می گفت، یکی از مدیران ارشد این اداره کل، در اولین روز کاری، با جعبه شیرینی و گل به دیدار همکاران قسمت های مختلف رفته است و این رفتار، چنان همکاران را بر سر شوق آورده است که مراجعه کنندگان هم، از این شوق، با انجام بهتر کارشان، بهره مند شده اند.

او می گفت: در اداره کل ما، برای اولین بار، این کار انجام شد و ما در میان خود به اجرای شعار سال همت کردیم و اگر دیگر مسئولان در جایگاه خود پیشقدم همدلی و همزبانی با زیرمجموعه خود و مردم شوند، آن وقت مردم هم، با تجربه این همدلی، همدل تر خواهند شد. درست می گفت این مدیر، باور من هم این است که هر کدام از ما اگر در جایگاه خود برای به رفتار درآوردن شعار سال اقدام کنیم و آن را به عنوان دغدغه در یاد داشته باشیم و تکرار آن به عادی شدن نینجامد، می توان امید داشت که سال ۹۴، سال مهربانی، سال کاهش تنش ها، بدخواهی ها، بدگویی ها، سال رونق همراهی ها و ... خواهد شد. سالی که بهارش را کلام آقا در آستان همیشه روشن حضرت شمس الشموس، با راهبرد، «همدلی و همزبانی» نیکو تحریر فرموده است و سالی که نکوست از بهارش پیداست...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1394/01/16 شماره انتشار 18938 /صفحه2

/ 0 نظر / 91 بازدید