آقای روحانی! پس کی کلیددار استانداری را معرفی می کنید؟

 
استاندار یعنی رئیس جمهور استان، یعنی نفر اول، که همه تصمیم ها به او ختم می شود. یعنی نماد مدیریت دولت در استان یعنی... وقتی که تکلیف استاندار مشخص نباشد، آن استان، بی «سر» ، بی «سرپرست» بی«نفر اول» و بی«نماد» خواهد بود. دیگر مدیران هم نگاهشان به استاندار است و حتی عزل و نصب مدیران کل هم به قاعده نیازمند هماهنگی استاندار، خب وقتی تکلیف خود استاندار مشخص نباشد، چه توقع می توان داشت که وضعیت دیگر مدیران مشخص باشد؟ و این یعنی بلاتکلیفی، یعنی این که افراد نمی توانند برای آینده که بماند برای همین امروز خود برنامه ریزی کنند، کار هم که «بی برنامه» و باری به هر جهت جلو نمی رود که اگر می رفت، فلسفه مدیریت و تدبیر مدیران زیر سوال بود... این روزها وقتی در گفت وگوها بحث به کار و برنامه می رسد، ناخودآگاه، حرف به انتخاب استاندار گره می خورد که تا تکلیف استاندار مشخص نشود، دیگر تکالیف هم آن گونه که باید عملیاتی نخواهد شد و به اصطلاح، استاندار کلیدداری است که باید دیگر قفل ها را هم بگشاید، حال سخن این است که دولت «تدبیر و امید» که به قاعده باید اهمیت خراسان رضوی را دریافته باشد، چرا برای انتخاب استاندار، این همه تعلل می کند؟ آیا این «تعلل» را نمی توان «علت» بسیاری از کم کاری ها دانست؟ نگاه این قلم به برگمارکردن فرد خاصی نیست، فقط می خواهد به یاد مسئولان کلان دولت و شخص رئیس جمهور آورد که «خراسان رضوی» و پایتخت معنوی ایران باید قبل از هر جای دیگری در برنامه ریزی ها دیده شود، چه کار برای این استان و به ویژه «مشهد» احترام به ساحت قدسی امام هشتم (ع) و خدمت به همه مردم ایران است. از آنجا که مشهد یک کلان شهر بین المللی مذهبی است، خدمت به باورمندان ولایت که از اقصی نقاط عالم می آیند هم هست. این نیز اقتضا می کند «ویژه تر» از همه جا به این استان نگاه شود. نگاه ویژه هم در انتخاب استانداری توانمند، کار کشته، توسعه گرا و هماهنگ با سیاست های راهبردی دولت «تدبیر و امید» است. مردم نیز منتظر چنین کلیدداری هستند که قفل های گوناگون را در همه حوزه ها یکی پس از دیگری باز کند. آیا این انتظار به حق مردم تا آمدن دولت به پابوس امام رضا(ع) برآورده خواهد شد؟ انگار باز هم باید ساعت ها را به انتظار بشماریم، به روز برسانیم تا ببینیم کلیددار دولت، کلید طلایی استان امام رضا(ع) را به چه کسی می سپارد...
 
خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/08/27 شماره انتشار 18553 /صفحه اول و ۲/اخبار
/ 0 نظر / 95 بازدید