پلیس کجا بود؟

 

خوب شد، بساط فروش سکه در بانک های ملی جمع شد وگرنه معلوم نبود چه عوارض اجتماعی پدید می آمد و چه اتفاقات دیگری می افتاد معلوم نبود قلدربازی های برخی افراد، به کجا منتهی می شد معلوم نبود زخم چاقو در تن چند نفر باید می نشست و زخم هزار بار بدتر از زخم چاقو با زبان پالایش نشده برخی ها روح و روان چند نفر را باید می آزرد. خوب شد، این بساط جمع شد و الا معلوم نبود بر سر عکاس روزنامه که می خواست عکس تهیه کند از صف های جلوی بانک چه می آمد، معلوم نبود زورگیری از چند نفر انجام می شد. معلوم نبود خیلی چیزهای دیگر، پس خوب شد این ماجرا تمام شد!چون در نبود ماموران در زمان صف خوابی افراد چه اتفاقی می افتاد. خوب شد، جمع شد این بساط و الا اگر اتفاقی می افتاد معلوم نبود چه کسی باید پاسخ می گفت.خوب شد جمع شد این بساط، اما اجازه بدهید همین یک پرسش را بپرسم از مسئولان محترم استان که در چنین مواقعی، که افرادی صف می کشند و زن و مرد شب را در خیابان بیتوته می کنند، آیا نباید پلیس حضوری چشم گیر و پیش گیرانه داشته باشد؟ آیا نباید برخی افراد منفعت طلب که برای رسیدن به منافع خود، به هیچ قاعده و قانونی جز زور معتقد نیستند و حتی سر صف دعوا می کنند زورگویی می کنند و حتی چاقو به تن مرد و زن جوانی می  زنند که برای پیوستن به صف آمده بودنداقتدار قانون را چنان ببینند که دهانشان هم از گفتن حرف اضافی بسته شود و برخی ها جرات نکنند چاقو و چماق به همراه داشته باشند؟ آیا نباید حضور پلیس محسوس، بازدارنده و برای مردم امنیت آفرین باشد؟ بگذریم، این بساط جمع شد، اما پرسش ها هنوز سر جای خود هست که در چنین ماجراهایی مسئولیت پیش گیری از جرم بر عهده کیست؟

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/10/01 شماره انتشار 18012 /صفحه اول
/ 0 نظر / 3 بازدید