اخلاق، درمان درد است

ما بيش از هر چيز ديگري نيازمند اخلاقيم و جامعه اي سالم است كه چتراخلاق بر سرش گسترده باشد والا هيچ چيز ديگري نمي تواند در پرهيز دادن از نازيبايي ها و نابايستگي ها و نيز فراخواندن به بايستگي ها موثر باشد، حتي قانون. يكي از هزاران دليل اين مدعا اين خبر است كه ديروز با عنوان »610 نفر در استان كرمان، به ايدز مبتلا مي باشند« منتشر شد.
در همين صفحه خوانديم كه يك مقام مسئول مي گفت، هرهفته 2 نفر به اين تعداد افزوده مي شوند. دكتر نخعي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان گفت كه بيشتر اين بيماران، از طريق تزريق مواد مخدر و رابطه جنسي نامشروع به ويروس ايدز، مبتلا شده اند.
خوب، اين مسائل قبل از هر چيز، نشانه هاي جامعه اي مبتلا به بيماري اخلاقي است، از مواد مخدر گرفته تا روابط ممنوعه و پلشتي هاي رفتاري.

و اينها را قانون شايد فقط در حد مسكن بتواند از دردش بكاهد، آن هم شايد! حال آن كه راه درمان اين بيماري هاي فردي و اجتماعي، فقط در اخلاق است و اخلاق است كه انسان را مي سازد و پيامبر اكرم(ص) هم هدف از بعثت خود را به كمال رساندن اخلاق مي دانند و اين به روشني نشان مي دهد براي رسيدن به دروازه رستگاري و سرفرازي، فقط بايد از جاده اخلاق عبور كرد و بالاتر، بهشت هم نهايت سيري اخلاقي است وچنان كه سعادت در زندگي هم، نيازمند اخلاق است و اخلاقي كه در آن سوي مرز قانون، هم اجازه خلاف نمي دهد و دور از چشم قانون و مأمورانش، جرم را جرم و گناه مي داند.اگر افراد اخلاقي بشوند، ديگر به سمت مصرف موادمخدر نخواهند رفت كه سوءمصرفش، بسترساز»ايدز« شود. اگرچه موادمخدر، خود»سوء« است وجز»سوءمصرف« هم نخواهد داشت و »حسن مصرف« در حوزه موادمخدر، از آن حرف هاي ناشدني است كه بزرگي مي  گفت بعضي ها، با پسوند اسلامي مي خواهند براي موردي، مشروعيت كسب كنند، مثل انجمن اسلامي كليميان و... يا آب جو اسلامي!

همچنان كه، پسوند، ذات چيزي را تغييرنمي دهد، پيشوند هم تاثيري در اصل ماجرا نخواهد داشت و »حسن مصرف« موادمخدر هم مانند»سوءمصرف« آن است، با همه مضرات شخصي و شخصيتي آن. بگذريم. آمار ايدزي هاي استان كرمان رابا سيستان و بلوچستان و استان هايي كه روي خط ترانزيت موادمخدر و كانون آمد وشد به كشورهاي بيگانه قرار دارند، روي هم جمع كنيد، آن وقت درخواهيم يافت كه چه خطر بزرگي، سلامت آحاد و هويت جامعه را تهديد مي كند، آن وقت شايد شما هم اگرمسئول باشيد و يا اگر دستتان به مسئولي برسد، يقه اش را بگيريد و بگوييد براي جلوگيري از شيوع ايدز، چه كرده است راستي چه كرده ايم براي جلوگيري از اين سيل ويرانگر كه هم جان را نشان مي كند و هم حيثيت را و هم.... بگذريم، گاهي گذاشتن و گذشتن، لااقل براي سلامتي خود آدم، خوب است! مسئولان اما حق ندارند از موضوعي، چنين مهم بگذرند چه وظيفه آنها، هوشياري و هوشيار كردن است كه متأسفانه لااقل در بخش دوم كه هوشيار كردن جامعه نسبت به خطري كه مردم را تهديد مي كند، به جد كوتاهي كرده اند.

حالا به هر دليلي، در نتيجه كار، فرقي نمي كند، به مردم خبررساني نشده است و از مسئولان بايد پرسيد كه چرا راستي وقتي هواشناسي نسبت به وقوع سيل هشدار مي دهد، همه آن را جدي مي  گيرند، اما نسبت به اين جدي ترين سيلي كه جان و ايمان و امنيت و امان مردم را يك جا مي برد، كسي لب هم تكان نمي دهد، چه رسد به اطلاع رساني، هشدار و... راستي شما نسبت به پنهان كاري در مورد آمار اين واقعيت هاي تلخ، چه احساسي داريد اگر مي شود، خبر را دوباره بخوانيد و... اصلا" خبرهاي اين طاعون قرن را ببريد و از بريده جرايد موضوعي تهيه كنيد، آن وقت خواهيد فهميد كه ايدز چيست و چه مي كند، خبرها خود به اندازه كافي، گوياست.

/ 0 نظر / 3 بازدید