قاچاقچی بوی مرگ می دهد

 

یک پسر سرباز بود و مرزدار و با این آرزو که نباید گذاشت حتی یک گرم مواد مخدر از مرز وارد شود. او حاضر بود جانش را بدهد تا کشوری سالم و مردمی سالم داشته باشد لذا همواره از مواد مخدر و قاچاقچیان با نفرت یاد می کرد اما...

 

پسر دوم خانواده، مشکوک می زد. اطراف چشمانش، لب هایش ، خلوت هایش و خیلی دیگر از رفتارهایش شک آور بود، اما شوک زمانی به خانواده وارد شد که مادر مواد مخدر را از جیب او بیرون آورد.

یک دفعه پیر شد مادر و چشمانش بارید و دست هایش بر سر نشست و همه جسمش یک دفعه آوار شد روی زمین و نجواکنان نالید چه بر سر ما آمده؟ او خود فرزند خانواده اعتیاد بود، روزگار سیاه پدر و فلاکت مادر را دیده بود و عهد بسته بود با همه توان جلوی آلوده شدن خانواده اش به این بلای خانمان سوز را بگیرد اما... اما حالا پسر دومش آلوده شده بود!

خبر که به پدر رسید، او هم شکست، شکستن او اما از جنس شکست مادر نبود.

او دوبار شکست، بار اول برای پسرش ، بار دوم برای خودش که بی خبر خانواده، دستی در خرده فروشی مواد مخدر داشت، هرچند خودش اهل سیگار هم نبود و شاید همین بود که کسی به او شک نمی کرد، اما ساقی مواد مخدر بود، حالا هم یک ساقی دیگر پسر او را شکار کرده بود چنان که او خیلی جوانان دیگر را به قربانگاه کشاند! پدر شکست با همه وجودش، حالا باید تکلیف خود را اول با خود، بعد با پسرش و بعد با ساقی او مشخص می کرد...

پدر خود را شکست، شکست او شکست خیلی ساقی های دیگر بود که او می شناختشان.

او اول خود را لو داد و بعد همه آنانی که می شناخت.

مادر خانواده وقتی خبر را شنید بین شکست و پیروزی ماند. پسر اول به مرخصی آمد تا کنار مادر باشد، پسر دوم برای درمان راهی درمانگاه شد اما...

خرده فروشان مواد مخدر اگر نباشند از قاچاقچیان عمده کاری برنمی آید خرده فروش ها سر پنجه عمده فروشان مواد مخدر هستند. اگر قرار است مبارزه با مواد مخدر کاربردی و اثرگذار باشد، نمی شود از سرپنجه ها غافل شد چنان که نباید از قاچاقچیان عمده غفلت کرد.

مبارزه با مواد مخدر هوشیاری مضاعف می خواهد و همراهی همگانی نیز هم. مخصوصا خانواده ها که خود در خط مقدم آسیب از این بلا هستند باید درخط مقدم مبارزه با آن هم ایفای نقش کنند.

این مبارزه هم باید در همه شئون آن باشد ازجمله همراهی و همکاری با مردان قانون برای شکار سوداگران مرگ حتی اگر عضو خانواده باشد. به هر حال هر قاچاقچی اگر هیچ چیز نداشته باشد خانواده ای دارد و این خانواده ها برای دفع خطر از خود هم که شده باید با قاچاقچی ها مبارزه کنند و الا اعتیاد تکثیر و معتاد فراوان خواهد شد و قاعده هرمی که هر معتاد ١٠ نفر دیگر را گرفتار می کند، بسیاری از افراد جامعه را زمین گیر خواهد کرد. پس برای پیشگیری از شرایطی چنان سیاه و دشوار، همین امروز باید به شکل عمومی اقدام کنیم.

قاچاقچی ها را بسان غده های بدخیم از تن جامعه جدا کنیم چنان که آدمی برای سلامت خود به جراحی تن می دهد، ما هم چنین کنیم، با نفرت از مواد مخدر و قاچاقچیان، زمینه حذف عملی آنان را فراهم کنیم.

صفحه 10 بررسی حوادث ، شماره سریال 17236 ، تاریخ انتشار 880124
/ 0 نظر / 3 بازدید