تو نیکی می کن و در جشن انداز...

در این که حکومت باید همه امور مردم را تمشیت کند هیچ تردیدی نیست. اصلا فلسفه تشکیل حکومت همین است؛ اما در این میان خود شهروندان نیز به طور قطع نسبت به هم حقوق والبته تکالیفی دارند.

این را خداوند در قرآن، آیه کرده است تا نشانه ای باشد برای بازشناسی مومن از غیر. آدرسی باشد برای رسیدن به مقصد که مقصود از بندگی نیز هست. آیه 19 سوره الذاریات اشارت به همین موضوع مسئولیت مردم در برابر هم دارد.

در این نگاه، هم سائل به برخورداری می رسد و هم دستِ دهنده، از کرامت و بزرگی و شکوه برخوردار می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره تلمیحی زیبا دارند؛» {انسان باید} واقعاً برای محرومان حق قائل باشد؛ یعنی این را حق آن ها بر خودش بداند؛ تفضل خودش بر دیگران نداند؛ قرآن این‌طور می‌گوید. بله فرصتِ نیکوکاری در حقیقت تفضلِ خدا بر انسانِ برخوردار است قبل از آن که تفضلِ برخوردار بر محروم باشد. این نگاه قرآن است که می خواهد انسان را به یاری همنوعان مبعوث کند.

می خواهد انسان را بزرگ کند و هفته نیکوکاری هم گاهِ مسعود به سعادت رسیدنِ مردمانِ کریم است. البته تا بحث کمک می شود برخی افراد صدا بلند می کنند که پس حکومت چه؟ پولِ نفت کجاست و مالیات چه می شود و چه و چه و چه و ... کسی منکر نقش و وظیفه حکومت نیست که بر آن تاکید هم داریم. رهبر معظم انقلاب هم از همان اول به این موضوع عنایت داشتند و با نگاه به سبقه و سابقه موضوع فرمودند؛ ما دیده بودیم که بعضی از روشنفکران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گفتند چرا به سائل کمک می‌کنید و ...

غافل از این‌که این یک حکم الهی است؛ یعنی در حکومت حق هم باز یک جای خالی برای کمک به سائل و محروم باقی می‌ماند...اگرچه بودجه دولت و کمک دولتی حتماً لازم است، لیکن آن جوشش اصلی که مانع خشکیدنِ حتّی یک لحظه‌ جریان خواهد بود، این ها نیست.

مردم باید نسبت به هم احساس مسئولیت کنند و در قاعده نبوی به هم رحم کنند تا در مدار رحم و مورد رحمت خداوندی قرار گیرند.

باور کنید اگر ما همه دست هم را بگیریم در همه حوزه ها و ساحت های فکری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... رستگار خواهیم شد.

دست خدا هم با جماعت است پس به برکت دست خدا، همه به یاری نیازمندان برخیزیم تا اگر خدای نکرده فردا روزی ما هم بر زمین نیاز نشستیم دست هایی ما را تا برخاستنِ دوباره یاری کنند. یاری که امروز روا می داریم را حتما ایزد در بیابان احتیاج ، ده چندان باز خواهد گرداند. مطمئن باشیم!

خراسان جنوبی / شماره : 2669 / چهارشنبه ۱۶ اسفند-۱۳۹۶/ ضصفحه اول و2/ اخبار

 file:///C:/Users/Admin/Downloads/2%20(1).pdf

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/188574


/ 0 نظر / 110 بازدید