انقلابی اهل محاسبه است

انقلاب، قبل از آن که یک اقدام سیاسی باشد، یک نهضت فرهنگی بود. یک خیزش علیه آن چه فرهنگ دینی را به چالش می کشید. ما برای شناخت دقیق تر انقلاب و زوایای آن باید به مطالعه مولفه هایی بپردازیم که نتیجه شد انقلاب. نتیجه این شد که مردم از احادیث معصومین راه خود را به سوی پیروزی باز کردند و با خوانش احادیثی که اگر چه در نگاه اول، ناظر به آحاد جامعه و شخص مکلف است اما در خوانش دوباره، آن را ناظر به جامعه یافتند و برای این که آن کلام حق برزمین نماند خود به پاخاستند تا خواسته های حق، محقق و همه حقوق احیا شود. مردم برای این به محاسبه نشستند و به عمل برخاستند چون از حضرت رضا(ع) درس گرفته بودند این را که؛ مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ رَبَحَ وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِر و خوب دریافتیم که؛ آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است و انقلاب، هم حدوثش نتیجه محاسبه نفس ملی بود و هم بقایش تاکنون با محاسبه دقیق اتفاق افتاد و هم ادامه این بقا نیازمند محاسبه فراگیر ملی است.

یعنی ما هر کدام مان باید با محاسبه خویش، خود را بسازیم و این حساب کشی و حسابگری را در تراز ملی تعریف کنیم تا بتوانیم از انقلاب که نتیجه تلاش مجاهدان بزرگ است حراست کنیم.

 اگر این محاسبه به عنوان راهبرد انقلاب، به غفلت دچار شود، شک نباید کرد که موریانه فساد و تباهی به جان درخت انقلاب، هجوم خواهد برد. بیاییم و این روایت رضوی را دوباره بخوانیم و ضمیر آن را هم به شخصِ خویش بازگردانیم و هم در خوانشی دیگر به همه ملت ارجاع دهیم که محاسبه کلی می تواند کلیت انقلاب را نجات دهد.

این حساب گری و ارتقای حساسیت است که همین امروز می تواند به عنوان یک راهبرد انقلابی هم خطاهای گذشته را جبران کند و هم راه را بر اشتباهات احتمالی آینده ببندد.

ما اگر اهل حساب و کتاب باشیم و نهادها و سازمان هایی که وظیفه قانونی آنان محاسبه است این کار را انجام دهند دیگر شاهد پدیده های اعتماد سوز و ایمان کشی چون اختلاس و ویژه خواری، نخواهیم بود. اگر حساب را به کتاب بکشانیم دیگر خطوط یاس آفرین، نقش نخواهد بست در نگاه و ذهن مردم. اگر میزانِ حساب را برپا کنیم دیگر حساب دست همه خواهد آمد و درخواهند یافت که اگر دست، دراز کنند، با پنجه قانون مهار خواهد شد.

اگر محاسبه، وجه همت همه ما در ساحت فردی و جمعی باشد، نه خود به فساد آلوده خواهیم شد که جلوی فساد را هم خواهیم گرفت. کاری که روح انقلاب در آن جریان دارد.

 

خراسان جنوبی / شماره : 2649 / شنبه ۲۱ بهمن-۱۳۹۶/ صفحه5/ گزارش

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19755&pid=5&type=0

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/187580

/ 0 نظر / 101 بازدید