خانه تکانی کرده اید شما؟

 

خانه تکانی کرده اید آیا؟ لباس های نوی تان آماده است آیا؟ سفره مهمانی تان برقرار است آیا؟ تعجب نکنید لطفا، نه قلم ام در واپسین روز های زمستان مانده است و نه ذهن ام درگیر« نوروز» است اما به «روز نو» و روزهای نوی پیش رو کار دارم. خیلی هم کار دارم . حرفم هم این است که وقتی در سنتی نیکو و رفتاری پسندیده، برای استقبال از بهار و در قدم « نوروز» به حق خانه تکانی می کنیم، نو می پوشیم و حتی نو می پوییم و لبخند تازه بر لب می نشانیم و برای چند روز هم که شده، خط لبخند، جای خط اخم را در چهره مان می گیرد، برای استقبال از «بهار قرآن» و در قدم «روز نو» هم باید همتی چنان کنیم. در این روزها، خانه را تمیز کردن زیباست اما از آن زیباتر، «خانه تکانی دل» است و بیرون ریختن هرچه رنگی و طعمی از شیطان دارد از قهر و کین گرفته تا کید و فریب و سرقت و تهمت و غیبت. یعنی هرچه را که صفات رذیله است، چون غباری از دل برگیریم. من این گرد و غبارها را مثل « گرده افشانی» می دانم که نه بذر گل که بذر علف های هرز می افشاند که می تواند مزرعه بارور جان را به نابودی بکشاند. بله خانه تکانی باید کرد از هرچه نازیبایی است. حیف است در آستانه بهار قرآن، دل ها آماده رویش آیات نباشند. حیف است در ماه نزول قرآن، به صعود انسان نرسیم.اصلا قرآن، به هر آیه اش، نشانی خدا را در جان ها می نشاند تا به جانانه برسند. خانه را به حال سابق رها کردن کفران نعمت آیات است و مباد که اهل ایمان به کفران نشانه ها مبتلا شوند.همه با جان آماده برویم و به ویژه آنانی که دامنه مسئولیت شان گسترده تر است، مهیاتر باشند. مدیران و مسئولان و متولیان امور یادشان باشد که باید برای خویش نقش کارگزار حضرت رب الارباب را تعریف و در این نقشه راه انجام وظیفه کنند والا شیطان، نقش آنان را مطابق نقشه خود خواهد نوشت. مسئولان، هم باید خودشان جان سبک و هم زمینه تعالی را برای مردم فراهم کنند تا شکرانه بهاری که می آید به انجام رسد. اجازه بدهید یک نکته را به مسئولانی یادآور شود قلم که گاه پنجه در چهره کشیدن شان چنان پرصدا می شود که همه عالم و آدم را باخبر می کند. اجازه دهید بگوییم حضرات؛ حرمت ماه خدا را با مهربانی و با رحمت میان خویش و مردم نگهدارید و چنان رفتاری در پیش گیرید که ما مردم، راهی زیباتر از آن برای پیمودن نیابیم نه این که چنان به جنگ هم برخیزید که بگوییم برای سلامت ماندن باید از این راه و روش، دوری کرد. شما بالانشینان باید رفتاری الگو وار داشته باشید که بتوانیم منش و سلوک تان را به عنوان « برند معتبر رفتار ایمانی» به جهان معرفی کنیم نه این که دست به دعا برداریم تا دنیا رفتار تان را نبیند و از چشم دین و فرهنگ ملی نپندارد.این دعوت و پویش ما را به بهشت نزدیک تر می کند... .

 

خراسان / شماره : 19817 / يکشنبه ۲۳ ارديبهشت-۱۳۹۷/ صفحه 16/ بدون موضوع

 

http://khorasannews.com/?nid=19817&pid=16&type=0

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/16%20(12).pdf

 

http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/613376

 

http://khorasannews.com/content/newspaper/Version19817/0/Page16/Block613376/newspaperb_613376.jpg

 


/ 0 نظر / 97 بازدید