فراخوانِ مادران برای یاری وطن در جنگ اقتصادی

آزموده را آزمودن خطاست. این کلمات به ضرب المثل در زبان شیرین فارسی نشسته است و همزادی هم در زبان عرب دارد که می گویند: "من جرب المجرب، حلت به الندامه" یعنی به آزمون کشیدن مجرب برای به آزمون کشاننده، پشیمانی به بار می آورد. درست است و دقیق این سخن که به روزگاران هم به تجربه بشری تبدیل شده است.آزموده را نباید آزمود اما می توان و باید به توان امتحان پس داده ها ، اعتماد و تکیه کرد. این را یک شروع متفاوت است برای بزرگداشت روز زن و تکریم مقام مادر چه باور دارم با بزرگی اینان در زندگی، می توانیم بسیاری از معضلات را قبل از آن که به بحران تبدیل شود، حل کنیم و حتی بحران ها را هم بخوابانیم.

تجلیل زن را هم فراتر از توصیف و ستایش در این می دانم که به نقش اجتماعی آنان، ویژه توجه و باور شود. ما نتیجه این باور را در فصل های سخت پیشین، دیده ایم. آنان از ماموریت انقلاب و دفاع مقدس، سرفراز بیرون آمدند. تاریخ در آن عصر دید که بانوی ایرانی در دامن پاکش، معراجی دارد که به شهادت می شکفد. دامنی که در بهارش، مردانی از جنس غیرت و ایمان و حماسه، شکوفا می شوند. در فصل های بعد نیز باز این زن و مادر است که به محور تعالی در ساحت های گوناگون تبدیل می شود. این نقش امروز هم پر رنگ و راه گشاست و آن دامن در عصر نو نیز زایاست و هم باید زاینده باشد مام وطن برای مادرانی که در سخت هنگامه ها، تمام قد می ایستند و پناه مردان خویش می شوند.

بی شک در روزگار امروز و در هولناک جنگ اقصادی پیش رو باز نقش بانوان بیش از پیش، مشخص، روشن و راه گشا و راه نماست. این زنان و مادران هستند که باید در اصلاح الگوی مصرف، پرچمدار استقلال وطن باشند. آنان هستند که با تربیت فرزندان به استفاده بهینه و حداکثری از امکانات و پرهیز مومنانه از اسراف و تبذیر، باید در گام اول به خانواده و در گام بعد به کشور و در قدم سوم به مفهوم متعالی استقلال کمک کنند. با حضور اثرگذار آنان است که می توانیم آثار شوم تحریم و حتی خود تحریمی ها و قصورها و تقصیرها را کاهش دهیم و در سخت ترین شرایط هم راه هایِ امن، برای تنفس پیدا کنیم.

این مادران و زنان هستند که می توانند خانه را چنان مدیریت کنند که آثار مشکلات، کمتر روح ها را بفرساید و کمتر بر زخم ها، نمک بپاشد. آنان اند که می توانند با تدبیر منزل، فرصت برای اندیشیدن و راه یافتن، فراهم کنند. آنان اند که می توانند ولع فزون خواهی و افزون طلبی قد کشیده در جان ها را، مهار کنند تا مسابقه خرید های غیر ضروری در جامعه هم مدیریت شود. بانوان می توانند این رسم درست را در زندگی جا بیندازند که خانه باید کانون آرامش باشد، در هر شرایطی و نباید به انبار ذخیره کالا برای فرداهای دور و یا دلالی با قیمت افزون تر تبدیل شود.

زنان می توانند فرهنگ درست مصرف کردن، درست زندگی کردن، درست از امکانات بهره بردن را به سبک زندگی تبدیل و از این راه، نقش انقلابی و ملی خود را در بهترین و ماندگار ترین شکل ایفا کنند. بخواهیم یا نخواهیم حتی بدانیم یا ندانیم، فرقی نمی کند. مهم این است که ما در یکی از سخت ترین فصل های حیات ملی قرار داریم. در هنگامه ای که جنگی تمام عیار در حوزه اقتصاد دارد جبهه گستر می شود و ما هم با درک درست از شرایط باید همه توان مان را بسیج کنیم تا ضمن کاستن از فشارها و کمتر کردن تلفات، از دل سنگلاخ ها، راهی به سوی موفقیت بگشاییم و زنان و مادران ما همان طور که پیشتر ها نقش آفرین بودند در عرصه ها، امروز، بیش از پیش باید در وسط میدان باشند. هم خود باشند و هم خانواده را پای کار استقلال و مجد و عظمت ایران عزیز بیاورند. این یک ماموریت ملی، دینی و انقلابی است که مادران این دیار قطعا در نیکو به انجام رساندن آن قصد قربت خواهند کرد تا ایران را از غربت برهانند و کین و کید غریبه های جنایتکار را به خودشان برگردانند.

اگر دیروز باید می ایستادیم و پیکر شهدا مان را بسان پرچم افتخار به اهتزاز در می آوردیم، امروز باید بایستیم و با مدیریت مصرف و بهینه سازی بهره وری ، همان افتخار را نوسازی کنیم. این بهترین کمک به ایران و تاریخ سرفرازی این ملکی خدا باور است.

حیات / پنج شنبه 9 اسفند 1397

http://hayat.ir/125-105-142074


/ 0 نظر / 22 بازدید