سهم قرآن در زندگی ما چقدر است؟

 

 خواندن قرآن را در خانه چنان جدی بگیریم که خانواده هم «ضرورت» قرآن خوانی را حس کند. به ویژه فرزندان نیز رویکرد والدین را به کتاب آسمانی جدی ببینند و کم کم خودشان هم صاحب چنین نگاه و رویکردی شوند البته خواندن قرآن قدم اول است اما آنقدر بزرگ و پراهمیت است که برای آن بهترین وقت خود را اختصاص دهیم، آن قدر اثرگذار هست که نسبت به آن اهتمام داشته باشیم به گونه ای که فرزندان خانواده هم دریابند. هر روز «باید» در خانه قرآن خوانده شود. قدم دوم اما عمل به قرآن خواهد بود که هر اندازه در آن موفق شویم، شاهد جلوه های زیبا در زندگی خواهیم شد و با هر آیه که به عمل در آید جاری شدن چشمه های محبت را در خانه و در میان خانواده شاهد خواهیم بود.

قرآن را این گونه خواندن و به عمل درآوردن ما را به همکلامی با رسول ا... (ص) می رساند که فرمود: هر که قرآن به او رسد، چنان است که من به وسیله آن با او «رودررو» سخن گفته باشم و چه سعادتی بالاتر از این که فرصت همکلامی با رسول ا... نصیب انسان شود و حتی بالاتر از این. در آموزه های اسلامی می خوانیم که حضرت حق جلت عظمه می فرماید: هر کس می خواهد با من سخن بگوید. نماز بخواند و هر کس می خواهد من با او سخن بگویم، قرآن بخواند. پس مهم تر بشماریم قرآن خوانی را و سهمی از شبانه روز خویش را به تنفس در هوای قرآن اختصاص دهیم تا جانمان طراوت و تازگی گیرد و در این جهان پرهیاهو و استرس و ناآرام به آرامش برسیم و در لابه لای آیات، راه های روشن را به سوی حقیقت و زندگی بهتر پیدا کنیم... .

خراسان - مورخ یکشنبه 1394/03/03 شماره انتشار 18978/صفحه3/خانواده/چاردیواری
/ 0 نظر / 86 بازدید