۱۵۷ تومان، پول پفک هم نمی شود

نگاهی به سرانه فرهنگی گلستان
 

 ۱۵۷ تومان. این قیمت، پفک و چیپس و... نیست که این کالاها را قیمت بسیار بیش از این رقم است. قیمت بستنی هم نیست که به نرخ امروز قیمت بستنی چند برابر است. اصلاً قیمت خوراکی نیست پس قیمت یک کالای پوشیدنی هم به طریق اولی نخواهد بود، که جوراب به عنوان کوچک ترین و ارزان ترین جزء پوشیدنی ها هم چند ده برابر این رقم است. ۱۵۷ تومان، کرایه تاکسی نه، هزینه خدمات اتوبوس هم نمی شود. این رقم اما سرانه فرهنگی استان گلستان است چنانکه معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در غرفه روزنامه خراسان در نمایشگاه مطبوعات گفت و در ویژه نامه گلستان نوزدهم آبان ماه هم تیتر یک شد. بله، این رقم سرانه فرهنگی گلستان است. بنا بر تصریح احمد قلیش لی و... حالا توقع دارید با این سرانه، سری هم در عرصه فرهنگی بلند شود؟ اگر انصاف داشته باشیم با این داده و این سرانه، باید توقعمان را تا حد باز بودن در ادارات ارشاد پایین بیاوریم، کار پیشکش، برنامه پیشکش و... امانه، ما را «مردان روزهای سخت» نام گذاشته اند که کارها را در مرز «ناممکن» ممکن کرده ایم و این مسئله، نگاه ما را مجدد به تدبیر و نگاه و دست متولیان فرهنگی رنگین کمان مذاهب و اقوام، گلستان باز می گرداند تا به انتظار باشیم تا چه می شود، تا چه تدبیر می کنند مدیران که «بازی روزگار» را هم مدیریت کند. این هم می طلبد، تا هم صدا به بیان ماجرا و دست برای گرفتن سهمی بیشتر بلند کنند و هم گرمای دست و برنامه هاشان، بخش خصوصی را هم به یاری بکشاند تا در عرصه ای که همه حداقل در شعار باور دارند، خط مقدم دفاع از انقلاب و اسلام و ایران است و می گویند دشمن همه توان خود را برای شکستن ما در این عرصه گذاشته است، کاری انجام شود و الا با سرانه ۱۵۷ تومان، نمی شود یک «قلم» گرفت تا نامه ای نوشت به تظلم خواهی حوزه فرهنگ. اما اگر این سرانه را، بهای کبریت بدانیم که شمعی را برافروزد و از آن شمع، شمع ها و چراغ ها روشن شود، می توان به شب های روشن پس از این و به روزهای گرم پس از این امید بست و الا اگر همه چیز را همان ۱۵۷ تومان بدانیم، کارها آغاز نشده، پایان خواهد یافت اما، شناختی که از مسئولان فرهنگی استان است ما را امیدوار می کند به روزهای گرم و شب های روشن گلستان سبز...

گلستان - مورخ چهارشنبه 1393/08/28 شماره انتشار 18837/صفحه اول و 2/اخبار

/ 0 نظر / 93 بازدید