یک روز خوب برای خبرنگاران خراسان

 

برای کشاورز هیچ چیز زیباتر از این نیست که پس از کاشت ببیند، بذرهایش جوانه زده است، ببیند جوانه ها قد کشیده است و ببیند به بار نشسته است.

برای باغبان هم دلپذیرتر از چشم دادن به تماشای درخت نیست که خود کاشته باشد و آرام بخش تر از لحظاتی آسودن در پای سایه درخت برایش متصور نیست. شیرین تر از عسل، شهد میوه هایی است که بر درخت رسته است و ...

برای خبرنگار هم زیباتر از تماشای کلامش در زبان مردم نیست و هنگامی که با مردمان جامعه خویش - که یک عمر برایشان قلم زده است - رو در رو می شود و می بیند مردمان، آدرس نوشته هایش را کلمه به کلمه دارند، مثل کشاورزی می ماند که بذرش شکوفا شده است. مثل باغبانی که نهال ترد و تازه اش به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است و حتی بالاتر، مثل معدن کاری که رگه های طلا را در اثر چکش خود می بیند و به طلا می رسد و ...

این حس خوشایند، سهم ما اهل خبر و اهل قلم خراسان شد که به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد انتشار روزنامه و رونمایی از ...

پنجشنبه خویش را، شنبه دیدیم و خود را در آغاز یک راه تازه، یافتیم. باری پنجشنبه که برای خبرنگاران حکم جمعه را دارد - البته اگر برنامه های خبری از روزهای کاری افزون تر نشود که معمولا می شود و تقویم ما را بی جمعه می کند - این بار حکم شنبه را داشت، حکم آغاز را و همکاران من شادمانه دو هفته را به هم گره زدند تا حظ و بهره وافر ببرند از حضور نورانی میهمانانی که به «خراسان» می آمدند میهمانانی به قدمت و صلابت صاحب خانه و صد البته همینان صاحبان واقعی خراسان هستند و اعتباربخش قلم هایی که در این جریده بر صفحه کاغذ روان می شود.

وقتی آن سپیدموی و سپیددلی که همراهی با خراسان را به دهه ششم رسانده است، از خاطراتش می گفت، من حس می کردم چقدر ناتوانم از بیان دل گفته هایش و زمانی که دیگری از ظرفیت های انسانی خراسان سخن به میان می آورد، بر خویش می بالیدیم که مخاطبانی چنین فرهیخته داریم و زمانی که سومی خاطرات دیر و دور تا امروز را ورق می زد، ما شادمانه افتخار می کردیم که خادم این مردم و زارع ضمیرهایی چنین روشنیم و چقدر فرخنده فالیم که قلم به شرح مردمانی چنین می گردانیم ...

این پنجشنبه خیلی ها آمده بودند تا خود شمع شصت و پنجمین سالگرد خراسان باشند و ما خبرنگاران، پروانه هایی بودیم که به سماع گرد این شمع های افروخته، بزرگی می یافتیم و راستی بزرگی در خدمت به مردم محقق می شود و پرشکوهمند، آنانی که به جان برای خدمت مردمان بر می خیزند و ...

بگذریم، این پنجشنبه، یک شنبه بود برای ما، یک روز آغاز، یک آغاز خوب تا در شصت و ششمین تقویم خراسان با تحریر کلمات نورانی، خبر بنویسیم...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/04/08 شماره انتشار 18439 /صفحه ۴/ویژه

/ 0 نظر / 93 بازدید