ایران بر سفره کرامت رضوی

دیگر حرف از خراسان نیست که عاشق شود و کبوترانش، آسمان را به عشق زیر پا بگذارند و در طواف گنبد طلایی حضرت رئوف. دیگر فقط چشمان آهوها، پناه را معنا نمی کند و تنها... نه، حرف این است؛ همه ایران عاشق شده  است. نه، ایران و ۷۰نقطه جهان نور گرفته اند، بهشت شده اند و عطر بهشت می پراکنند. حرف این است که دهه کرامت یک سفره شده است به پهنه معرفت، به گستره عاشقی، به وسعت عشق ولایت، آن قدر که همه می توانند دور آن بنشینند و لقمه هایی بردارند که جان را و جهان را به یک باره روشن کند. حرف این است، درختی که دیروز نهالی مقدس بود که با عشق غرس شد؛ امروز به شجره ای طیبه و درختی پرثمر تبدیل شده است که کام مردمان را شیرین می کند، شده است یک جریان زلال که می رود شهر به شهر و نقطه به نقطه و شیرین می کند روزگار مردمی را که می خواهند بر محور عشق به امام رضا، زندگی را بهاری تر از همیشه به تجربه بنشینند. حرف این است، عاشق شده اند مردم و بر «مردم دیده شان» گلدسته هایی نشسته است که «عمود بر آسمان» اذان می خوانند و گنبدی که گنبد گردون را به تحسین وا می دارد و آدم هایی که نجوای زیارت شان حتی آهن ها را به همنوایی می خواند.حرف این است، این روزها در دهه کرامت در شهرها، یک خبر پیش از دیگر اخبار، مردم را با خود همراه می کند که جشنواره های رضوی در حوزه های گوناگون برگزار می شود و این فرصت سعید فراهم شده است تا همه به سعدی لحظات، به سعادت گفتن از امام رضا(ع) برسند.گفتی که گاه، شعر می شود و از لب شاعران می جوشد، کلمه  می شود و از قلم نویسندگان می بارد، چاووش می شود و «حنجره ها» را به «پنجره ها»ی حرم گره می زند، زبان می شود، زلال می شود و فضایل امام رضا را باز می گوید، نقش می شود، زندگی می شود تا فیلمی، تئاتری و ... دیده ها را جایی ببرد که دل به عشق بزرگ می شود. حرف به حرف کنار هم بنشینند و در قالب «نامه ای به امام رضا(ع)» بال به بال کبوترها بدهند و ... بله، حرف این است که دهه کرامت شده است یک دهه باران انوار رضوی که «تر سالانه» می بارد آن قدر که همه سال را می شود بدان باغ و بوستان جان را سیراب کرد. می توان جان ها را نواخت و فربه کرد، می توان آدمی را بر اوج نشاند، بی آن که آدم دیگری را به زیر کشید.آری، دهه کرامت است و حرف از دهه ای است که داهیانه، لحظات را بر مدار امام رضا(ع) می چرخاند. حرف از دهه کرامت است که گستره خراسان را به ایران کشانده و آن سوی مرزها را نیز به چشمه هایی زلالی و به چراغ هایی نور بخشیده است. آری، دیگر حرف از خراسان نیست که عاشق بشود، همه ایران است که عاشق شده است بر سفره کرامت رضوی ...
 
خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1393/06/12 شماره انتشار 18775/صفحه 5/ فرهنگی
/ 0 نظر / 103 بازدید