روزت مبارک خبرنگار روشن آفرین

بیانیه خانه مطبوعات خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار
 

قلم وقتی از خبرنگار می‌نویسد، بی‌تاب تر می‌شود، چون می‌داند باید از کسانی بنویسد، که برای به قرار آمدن جامعه، برای ارتقای سطح زندگی بر مدار تعالی، برای توسعه آرامش شهروندان، بی‌قراری مدام را برای خویش برگزیده اند.

قلم می‌داند، دستی که او را بر صفحه کاغذ به سماع وامی دارد آرامش را بر خویش حرام کرده است تا آرامش مردمان تضمین شود.

به کاری سخت و زیان آور آستین همت بالا زده است، تا فضا برای مردمان دیارش، نه سختت باشد و نه زیان آور، بلکه آسان باشد و نشاط آور، قلم می‌داند وقتی سخن به خبرنگار می‌رسد، باید به پاسداری از حرمت شهیدان هم برخیزد. می‌داند، خبرنگار یعنی محمود صارمی، که خونش، ذخیره استراتژیک قلم است، یعنی محمدرضا امانی، که امانت دار کلمه و امین خبر بود، یعنی مهدی فرودی که نگاهش، کلامش آدمی را سرفراز می‌کرد، یعنی کاظم اخوان که عکس هایش، جهت درست مجاهدت را نشان می‌داد، یعنی بسیار خون نگار که شهادت را به تجربه نشستند.

قلم وقتی از خبرنگار می‌نویسد، می‌داند، به ساحت بلندی پا گذاشته است پس باید حرمت داری را مضاعف کند و تمام قد برخیزد، به احترام قبیله‌ای که نسل اندر نسل چراغ اند سر راه مردم.

پس همه واژه‌ها را می‌نگارد تا با گرامیداشت یاد خون نگاران شهید، روز خبرنگار را گرامی بدارد و بگوید، آقای خبرنگار، بانوی خبرنگار، روزت مبارک، قلمت بر مدار شهادت همواره سرفراز باد...

خراسان - مورخ شنبه 1394/05/17 شماره انتشار 19038/صفحه6/ویژه روز خبر نگار

/ 0 نظر / 120 بازدید