شهید «محمود»، هم «سیدی» بود هم «علوی»!

 مثل کوه باید ایستاد وقتی دشمن مثل سیل می آید تا ویران کند همه چیز را. مثل کوه باید ایستاد وقتی دشمن می خواهد تو جاخالی بدهی تا او از خالی جایت بهره برد و دست به تعدی دراز کند. مثل کوه باید ایستاد تا میهن به تو پشت گرم باشد، حتی اگر برخی ها پشتت را خالی کنند. مثل کوه باید ایستاد، چنان که دانشجویان پیرو خط امام در هویزه ایستادند. دشمن هم سیل آسا آمد اما به صخره همت جوانانی خورد که قلم را گذاشته و تفنگ برداشته بودند، که اگر برنمی داشتند قلم، دستان قلمدار برای همیشه قلم می شد. کلاس را رها و سنگر را انتخاب کرده بودند که اگر سنگر می شکست باید در کلاس ها، درس های دیگری می دادند، اما دانشجویان آن روز کاری کردند که این روزها، قلم ها شکوفه بدهد، کلمات به بار بنشیند و کلاس ها درس زندگی بدهند. نتیجه دست به سلاح شدن آن روز، صلاح امروز است.

آری، آنان رفتند تا خوبی در این ملک جاودانه شود، شهید شدند تا شهود سهم چشمان مردمان این دیار شود و جلوه ای از عاشورا آفریدند، تا بفهمیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا را... آن روز در هویزه، دانشجویان، خط امام را با خون نقش کردند که یک سویش به کربلا می رسید و دیگر سویش به ظهور.دانشجویان از مناطق مختلف بودند و یکی از پرچم های عشقی که سهم مشهدالرضا شد، «سیدمحمود سیدی علوی» بود، عالم زاده ای از خاندان اجتهاد و سیادت که به جهاد قامت افراشت تا پاسدار خونین قبای سیادت یک ملت باشد. محمود با شهادت خود، به مقام رفیع معلمی هم رسید و این درس را به باشکوه ترین شیوه ارائه کرد که وقتی، تکلیف قیام است، هر نشستنی باطل است وقتی امام، این نایب امام زمان، هل من ناصر می خواند، باید از آن سوی دنیا برخیزی، از راحت و آینده خویش بگذری و بیایی که اگر نیایی، بیست هم بگیری در کلاس باز نمره ات صفر است. صدسال هم که عمر کنی باز مرده ای. محمود آمد، از هزاران کیلومتر آن سوتر از «اوکلاهاما»ی آمریکا، اگرچه آن جا هم که بود به عنوان دانشجوی عضو انجمن اسلامی، اما آمد برای یاری انقلاب، آمد تا کنار مردمش باشد در عصر مبارزه و پاسدار مردمش باشد به گاه نبرد با دشمنی که آمده بود ایران را و ایرانی مسلمان و انقلابی را در هم بشکند. آمد و رفت، که این رفتن سرشار آمدن بود، چنان که رفتن هر شهید سرشار آمدن است. او رفت و در کربلای هویزه، در ۱۶ دی ماه جاودانگی خویش را جشن گرفت و بر صراط مستقیم عاشورا ماندگار شد، تا نشانه ای باشد برای چشمانی که در طول تاریخ به دنبال حق و حقیقت پلک می زنند...

محمود-چون سایر یارانش- مثل کوه ایستاد و صخره شد برای سیلاب دشمن تا سرفراز بماند ایران...

  خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/10/17 شماره انتشار 18593 /صفحه اول

/ 0 نظر / 100 بازدید