چراغ، خاموش، پليس غايب!

103.jpg 
  «فرمان چراغ راهنما مقدم است يا فرمان پليس؟ به گمانم اين يکي از پرسش‌هاي اصلي در آزمون آيين‌نامه رانندگي است و پاسخش هم اينکه ، «فرمان پليس مقدم است»، اين در کتابچه‌هايي که هر طالب گواهينامه رانندگي بايد بخواند هم هست. اما هيچ جا اشاره‌اي به اين نشده است که در چهارراه شلوغي که «چراغ راهنماي» آن «خراب»‌است و پليس هم نيست. آنهم در زمان «پيک ترافيک»‌چه بايد کرد؟ مخصوصا که همه عجله دارند، همه هم خود را محق مي‌دانند زودتر بگذرند و.... اين پرسشي بود که ساعت 45/17 دقيقه روز دوشنبه 16 آبان در «تقاطع خيابان گاز- رسالت» به ذهنم خطور کرد. هنگامي که «چراغ» «خراب» بود و از «پليس»‌هم «خبري نبود»‌و کلاف ترافيک هر لحظه «سردرگم‌تر » مي‌شد و من براي عبور از «چهارراه »حداقل «15 دقيقه» منتظر ماندم. قبل از آن هم در «ميدان ابوطالب» دچار چنين وضعيتي شدم که سرانجام عطاي عبور از ميدان را به لقايش بخشيدم و پس از تحمل دقايقي جنگ اعصاب، ا ز خيابان «عامل»‌انتخاب مسير کردم. در اين ميدان هم پليس نبود تا آمد و شد خودروها را « تمشيت » کند يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت، پليس جلوتر بود و من که چون دهها راننده ديگر در گره کور گرفتار آمده بودم نتوانستم او ر ا ببينم... قبل تر از اين هم ساعت حدود 30/9 دقيقه در ميدان «شفا»‌که محل «تلاقي شش خيابان» است و مجهز به چراغ راهنما، باز ماجراي عدم رعايت قانون و فرمان چراغ را به عنوان يک معضل ديدم. آنجا همه پليس معمولا نيست، يا لااقل در آن ساعت که من روزانه از ‌آنجا عبور مي‌کنم نيست و بعضي از مردم هم کمتر ياد گرفته‌اند «پليس خود باشند»‌بلکه فقط خود را مي‌بينند و مي‌خواهند با ناديده گرفتن حق ديگران هم که شده است، زودتر به مقصد برسند. حال آنکه «حضور فيزيکي» پليس، براي بسياري آنقدر حرمت دارد که به «چراغ راهنما» هم احترام بگذارند پس حضور پليس را جدي بگيريم و پليس هم حضور خود را جدي بگيرد.
تا ترافيک‌ که مي‌تواند «روان »‌باشد، به گونه‌اي نشود که با «روان » مردم بازي کند. اين را هم نشنيده مي‌گيريم که بسياري از مردم وقتي در چنين موقعيت‌هايي گرفتار مي‌شوند و پليس هم نيست.
به طعنه مي‌گويند چرا براي «برخورد»‌با موتورسواران، پليس به شکل تيمي مي‌آيد ولي براي روان‌سازي ترافيک و بازکردن گره کور، چشمي به تماشاي قامت پليس به صورت انفرادي هم روشن نمي‌شود؟ آنها حق دارند بگويند ولي نشنيده مي‌گيريم اما پليس بايد بشنود،

/ 0 نظر / 113 بازدید