عفو عمومی بدهید !

من معتقد هستم امروز باید نظام با یک عفو عمومی رقم زندانیانی را که شاکی خصوصی ندارند و یا بدهی جزعی انها را به زندان کشانده است را به صفر برساند . فربه شدن نظام جرم در ایران و در نتیجه افزایش تعداد مجرمان و انباشت بزهکاران و ازدحام زندانهاو..... در شان این کشور نیست . گفته می شود الان در ایران دوهزار جرم تعریف شده داریم و به رغم اینکه جمعیت ایران بعد از انقلاب دو برابر شده است امار زندانیان سی برابر افزایش یافته است ! تازه زندان که قرار بود ندامتگاه باشد بهاموزشگاه خلاف تبدیل شده است که انباشت جرم را در پی میتواند داشته باشدو.... این پیامد های منفی بسیاری به دنبال دارد . عفو عمومی می تواند هم زندانها را خالی کند و هم اعتماد متقابل مردم و حکومت را در پی داشته باشد .من در یادداشت روز صفحه اخر روزنامه خراسان به این قضیه پرداخته ام خوشحال می شوم نظرات دوستان را بدانم .

/ 0 نظر / 125 بازدید