سياه و سفيد

نگاهي به رفتارهاي اجتماعي(35) 
مناظره مکتوب ميان «نوري» و «نوربخش»‌حالا «ضلع‌»هاي ديگري هم پيدا کرده است. همان‌طور که گفتيم با به رسميت شناختن «گروهي اين گروهي آن اين پسندند» زاويه مشخص خود را با اين دوانگاره بيان مي‌کنند ازجمله اينکه «صفر يا صد»‌انگاري، ما را از 99 درجه غافل مي‌کند و به مقصد نمي‌رساند.
چنانکه يک شهروند در گفتگو با نگارنده تاکيد داشت» به دوستانمان يادآور شويم از اين سوي ديوار يا آن‌سويش افتادن فرق نمي‌کند، در هر دو صورت استخوان آدم خرد مي‌شود، ايستادن بر بام و رصد کردن اوضاع، هنري است که بايد بياموزيم، نه «افراط» و نه «تفريط»، نه دخالت در امور خصوصي مردم ونه بي‌توجهي و لاقيدي مطلق، بلکه رفتار منطقي بايد پيشه کرد تا به رستگاري و موفقيت رسيد. او تاکيد داشت»غير از «سياه»‌و «سفيد» رنگ‌هاي ديگر را هم ببينيم و به رسمت بشناسيم.
مرتضي اميري، 22 ساله از «مشهد مقدس»‌، « هم‌باور»‌کاوه نوري است در خيلي از جهات، اما به «مشهد»‌که مي‌رسد با ذکر پسوند «مقدس»‌براي آن، حساب خود را از او جدا مي‌کند وخطاب به او مي‌گويد:کاوه عزيز، من وخيلي‌ها چون من با نظرات تو موافق هستيم فقط بلد نيستم مثل تو بنويسم، اما با قسمتي که گفته بودي حرم يکي از هزاران جنبه مشهد است، مخالفم، چون «مشهد» با حرم مشهد شد. او با احترام به روزنامه خراسان که تريبون را براي گفتگوي تفکرهاي مختلف بازگذاشته است مي‌نويسد» خداوند با «لااکراه في‌الدين» بر عنصر اختيار در انسان تاکيد فرموده است حالا اگر ما بخواهيم همه را به زور به راهي ببريم، جاي اين گوهر گران‌سنگ که انسان را از ساير موجودات متمايز مي‌کند کجاست؟ آيا اين کفران نعمت بزرگ اختيار نخواهد بود؟....
شهروند ديگري هم در نوشته‌اي با امضاي عادل، «نوربخش» را مورد خطاب قرار داده ونوشته است که اسلام را دين صلح، آرامش، اقتدار، عقلانيت ونوآوري مي‌داند و اينها يعني دموکراسي و اصلاحات اسلامي. وي تاکيد کرده که درهيچ جاي اسلام توصيه به تندروي و خشونت نشده است در عين تاکيدي که بر «دفاع از حقوق»‌در دين شاهد هستيم.
وي با اداي احترام به آناني که افتخار حضور در جبهه و جنگ را داشته‌اند يادآور مي‌شود» امروز نه روز جنگ که زمان سازندگي، توليد آرامش براي مردم و اقتدار براي ايران است و همه شهدايي که تو از آنها نام بردي اگر امروز بودند مطمئنا در راه صلح و سازندگي کشور تلاش مي‌کردند چنانکه بزرگان ما که روزي درجبهه براي دفاع تلاش مي‌کردند امروز براي برقراري آرامش، تامين آسايش و حفظ عزت مردم واقتدار کشور تلاش مي‌کنند و مقام معظم رهبري نمونه شاخص اين جريان هستند.
وي گفته است: نبايد ميان بالاشهر و پايين‌شهر، ديوار کشيد نبايد خاکريز زد و آنها را رو در رو قرار داد، بلکه بايد ديوارهاي ذهن ساخته را برداشت تا همه درکنار هم براي سربلندي ايران و براي تحقق عدالت در مفهوم وسيع آن تلاش نماييم.
فرهنگ، ازجامعه مخاطبان هم درتماس تلفني، اظهار عقيده کرد» «آزادي»‌را با ولنگاري نبايد هم‌معنا دانست بلکه آزادي مفهوم وسيعي است که بايد در آن بزرگ شد.
او بر «حرمت‌باني»‌از «آزادي»‌تاکيد مي‌کند ومي‌گويد: وقتي در آزادي به انتخاب مي‌رسيم، ايمانمان کامل‌تر مي‌شود او از «نوري»‌مي‌خواهد همان‌گونه که خواهان احترام است به باورهاي ديگران هم احترام بگذارد و آناني را که درد دين و دغدغه هويت ملي دارند با مارک چسباندن نيازارد.
احسان نوربخش هم نامه دوم خود را در پاسخ کاوه نوري فرستاد که در روزهاي آينده بدان خواهيم پرداخت.
چند ايميل از صاحبان گرايش‌هاي متفاوت درباره بحث پيش آمده، هم دريافت شده است که از آن نيز استفاده خواهيم کرد. پس تا فردا....

/ 0 نظر / 95 بازدید