جاده، توجه مي خواهد

فرصتي دست داد تا چند روزي راهي خراسان جنوبي شوم، آن هم از مسير جاده پرتردد، مشهد - بيرجند، كه به دليل بروز تصادفات فراوان و فراواني قربانيانش، به «جاده مرگ» مشهور شده است.
البته نگارنده نه قصد بازخواني اخبار آن حوادث را دارد و نه خداي نكرده مي خواهد خبر بدي بدهد. بلكه از قضا اين بار از تلاش ها و كوشش ها، براي شكل نيافتن آن خبرها مي خواهيم بگوييم و از همتي كه در كار شده است تا با ساخت باند دوم در قطعاتي از اين مسير، اين جاده به جاده ايمن، خالي از تصادف و به راه زندگي تبديل شود. هرچند در قطعه سوم مشهد به تربت، چندان شاهد تكاپو نيستيم و اين را مسئولان پيشتر به دليل كمبود اعتبار اعلام كرده بودند اما در قسمت قاين- خضري در خراسان جنوبي، جنب و جوش فراواني به چشم مي آمد كه باعث روشنايي چشم مردم هم بود.
از ديگر مناطق هم خبر مي رسد كه به تندي يا كندي به جاده ها پرداخته مي شود و مثلا اگر بخواهيد از طرف خراسان شمالي تا گلستان، مازندران و ... هم سري بزنيد باز در اطرافتان خط هاي روشن تلاش را خواهيد ديد و اين قابل تقدير است و تقدير افزون تر زماني خواهد بود كه جاده سازي به اولويت نخست برنامه ريزان در سطح كلان تبديل شود و مبارك زماني خواهد بود كه ديگر در جاده ها هيچ نقطه  حادثه خيزي نباشد و اين هم عزم ملي را طلب مي كند، هم در قامت مديران و مسئولان و هم كارگزاران تا از زمان و اعتبارات، نهايت استفاده را ببرند و با مديريت بهينه اين دو، گام ها را استحكام و شتاب بخشند تا هرچه زودتر مردم به حق شان در برخورداري از جاده هاي استاندارد و ايمن دست يابند.
در اين رهگذار شايد بد نباشد، مسئولان هر استان، آرشيو وعده ها و طرح هاي جاده هاي حوزه مسئوليت خويش را از آرشيو بخواهند و بخوانند و ببينند چه كرده اند و نسبت به قول ها و برنامه ها در كجا ايستاده اند و خود به كارنامه خويش چه نمره اي مي دهند و از جمله، مسئولان و متوليان جاده مشهد- بيرجند خود به داوري بنشينند كه چه كرده اند و كارهاي به انجام نرسيده چقدر است و براي اين هم برنامه بريزند و اعتبار بگيرند و براي آن هم از توان نمايندگان مجلس در هر دو استان خراسان رضوي و جنوبي كمك بگيرند و با رفع مسئله اعتبار، اعتبار كاري خود را در گرو زودتر به نتيجه رسيدن اين جاده بدانند و براي حفظ و افزايش اعتبار حرفه اي خود بكوشند.
اميدواريم اين اعتبار هم هر روز در افزايش باشد درست مثل افزايش باندهاي دوم و امنيت جاده هاللهپس چنين باد!
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید