سرسام نگيريد، لطفا!

پيشرفت مصوبات سفر رئيس جمهور به استان ها از آن مسائلي است كه اعلان ميزان پيشرفت و اجرايي شدن آن خود به مسئله اي ديگر تبديل شده است به اين آمارها از خبر ١١٦٩٥ - ٨٦٠٦ ايسنا كه درباره ميزان تحقق مصوبات سفر ارائه مي شود توجه كنيد:
١ - سيد احمد نصر استاندار قزوين در مراسم افتتاح سالن ورزشي بانوان در بوئين زهرا از اجرايي شدن ٧٧ درصد مصوبات خبر داد.
ايسنا اما با شنيدن اين آمار، آماري كه آقاي استاندار در ارديبهشت ماه سال جاري داده بود را به ياد مي آورد كه از اجرايي شدن ٨٤ درصد مصوبات سخن به ميان آمده بود.
كار به اين جا ختم نمي شود، بلكه باز در همين خبر مي خوانيم كه معاون عمراني استاندار، دو ماه بعد، ميزان اجرايي شدن را ٨٥ درصد اعلام كرد و آن  هم با اين تاكيد كه منتقدان نبايد حرف هاي يك سال گذشته را در خصوص اجرايي نشدن مصوبات سفر هيئت دولت تكرار كنند! پورمهدي يك آمار ديگر را هم پس از ديدار مقامات استان با رئيس جمهور در خصوص پيگيري مصوبات اعلام كرد نزديك به ٨٠ درصد! محمد عليخاني، نماينده مردم قزوين در مجلس، اما، با ذكر اين  كه بارها شاهد ارائه آمار ضد و نقيض از سوي مسئولان استان بوده ايم گفت: به نظر مي رسد، تنها ١٠ درصد از مصوباتي كه اعتبار آن ها از محل سفر رئيس جمهور بايد اختصاص مي يافت محقق شده است... سيد محمد حسن ابوترابي، ديگر نماينده قزوين هم از اختصاص نيافتن ٨٠ ميليارد تومان از اعتبارات مصوبات سفر رئيس جمهور به استان خبر داد و خاطرنشان كرد: منابع مالي اين مصوبات هنوز به طور مشخص تعيين نشده، با اين حال پيشرفت بقيه مصوبات به طور نسبي خوب و قابل دفاع است.
قدرت اللهعليخاني، نماينده بوئين زهرا هم ميزان تحقق مصوبات سفر را بين ٢٠ تا ٣٠ درصد دانست و گفت: هنوز پروژه هاي بزرگ و اساسي مصوبات اين سفر، به مرحله اجرايي نرسيده است.
حالا بگذريم از اين  كه مشك عملكرد صحيح، خود چنان رايحه اي دارد كه همه را متوجه كند اما وظيفه عطار هم بيان واقع و تبليغ حقيقي مشك است، اما بايد باز پرسيد مسئولان و نمايندگان استان را كه اين همه اختلاف در اعلام ميزان اجرايي شدن مصوبات از سر چيست ١٠ درصد درست است يا ٨٥ درصد و يا از اين ميانه، آماري ديگر... بگذريم.
من فكر مي كنم، صداقت و وحدت آمار، بهترين مبلغ تلاش دولت است و يك طرح خوب با بيان صادقانه به مراتب از پراكنده گويي درباره چند طرح بهتر مي تواند مبلغ دولت باشد.
البته اعلام آمارهايي از اين دست، خاص يك استان نيست اما جالب است كه مسئولان گاه تا صددرصد اجرايي شدن را اعلام مي كنند، حال آن كه مردم چيز ديگري مي گويند و من از ميان همه استانداران فقط خبري از استاندار خوزستان خواندم كه آمار را در حدود ١٠ درصد اعلام كرده بود كه قرين واقعيت بود و توضيح هم داده بود درباره ماجرا از جمله اين كه سفر دولت بعد از تصويب بودجه در مجلس بوده و اعتبارات به بعد احاله شده است اما ديگران به كمتر از ٨٥ درصد، كمتر رضايت داده اند! حال آن  كه داوري  مردم به آن چيزي است كه مي بينند نه  آن چه بر كاغذ نوشته مي شود. پس شما كار كنيد، تا مردم ببينند، آن وقت بدون اين  كه شما چيزي بگوييد قدردان شما خواهند بود.(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید