آفرين مردم، جانم ايران

مردم آمدند، با وضو هم آمدند، با طنين گام‌هايي که زيباترين موسيقي بود و نگاهي که زلالي را به آب مي‌آموخت و شيدايي را بر گل و بلبل.
مردم آمدند، من، تو، او، «ما» همه يک تن براي سربلندي ايران، جمهوري اسلامي ايران، براي سربلندي من، تو، او، «ما» براي سربلندي يک تن، يک وطن» ايران، مردم آمدند با هيمنه همه اساطير اين مرز و بوم و تو در چهره هرکدامشان، «رستم» را مي‌ديدي، «سياوش»‌را، «کاوه» را، «آرش» را و همه آناني که نامشان يادآور بزرگي ايران است.
مردم‌ آمدند با هيبت اسوه‌هاي غيرت و مردانگي و ايمان.
و تو درنگاه هوشيار هر راي‌دهنده» «کاوه»‌را مي‌ديدي، «چراغچي» را، «باکري» را، «همت» را، «کريمي» را، «خرازي» را، «بروني» را، «حسيني محراب» را، «حسيني» را، «صياد شيرازي» را، «آبشناسان» را، «رضوي» را، «ساجدي» را و همه آناني را که جان در دفاع از کيان ايران فدا کردند.
مردم آمدند با هوشياري روشن‌بينان هميشه تاريخ اين ديار و تو در نگاهشان، «رازي»‌را مي‌ديدي، «ملاصدرا» را، «ابن‌سينا» را، «حسابي» را و همه آناني که با کلمه، چراغ روشني افروختند، مردم آمدند با غرور عشق، و تو در نگاهشان، «خميني‌»را مي‌ديدي، «مدرس» را، «نائيني» را، «بهشتي» را، «مطهري»‌را، «مفتح» را و همه آناني که عشق به ايران را با عشق به اسلام عجين کرده و چون شهدي در جانمان ريختند.
همه آمدند، آگاهانه، هوشيارانه، عاشقانه، عارفانه و مومنانه، آمدند و «نوبت‌مردم» به پايان رسيد و اينک «نوبت رئيس‌جمهور» رسيد. رئيس‌جمهور و همه مردانش، تا بيايند و در برابر شعور، شور، فهم و ايمان مردم ايران سرتعظيم فرود آورند.
بيائيد و برنامه مدوني که وعده‌اش را داده بودند اجرايي کنند و گره از کار مردم بگشايند.، بيائيد و به حضور مردم عرض ادب کنند و به آنان احترام بگذارند و تکريمشان کنند و نگهبان کرامت‌شان باشند.
مردم آمدند، عاشقانه، عارفانه، آگاهانه و «حجت»‌را بر «مسئولان» تمام کردند و اينک نوبت رئيس‌جمهور است و نوبت حاکميت و نظام، براي خدمت به مردم، اين بندگان خوب خدا که وفادارترين مردمند در عصر حاضر.

/ 0 نظر / 88 بازدید