غرامت مي‌خواهيم

  دست عذاب دهنده روزگار «صدام خون آشام»‌را به پاي «ميز محاکمه»‌کشاند و وقت است که ما نيز به عنوان يکي از قربانيان اصلي فزونخواهي ديکتاتور بغداد مطابق موازين بين‌المللي عليه او «اقامه دعوا»‌کنيم. هر چند آسيبي که او به ما زده است با هيچ ميزاني قابل سنجش نيست و يک تارموي رعنا قامتان سبز باور ما، به همه دنيا مي‌ارزيد رنجي که جانبازان ما،مخصوصا" جراحت ديدگان شيميايي مي‌کشند
هر مجازاتي را براي صدام کوچک مي‌نمايد. اما به رغم اينها براي استيفاي حقوق مادي ملت بايد حقوقدانان لايحه‌اي جامع و کامل براي حق‌خواهي تدوين نمايند و دستگاههاي مسئول از همه ظرفيت‌ها براي به کرسي نشاندن حرف حق مردم استفاده کنند.
به نظر مي‌شود ادعانامه را حول محور زير تدوين کرد»‌
1- قتل و عام صدها هزار شهيد درنتيجه تجاوزي که از سوي سازمان ملل هم به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ شناخته شد.
2-شکنجه اسراء‌برخلاف همه موازين بين‌المللي و کنوانسيون‌ها.
3-عدم رعايت حقوق بشر.
4-گروگانگيري غيرنظاميان در آغاز جنگ
5-حمله به مناطق مسکوني و غيرنظامي و کشتار غيرنظاميان با سلاح‌هاي دوربرد.
6-استفاده از سلاح‌هاي غيرمتعارف و کشتار جمعي و عدم رعايت قوانين جنگ و بهره‌گيري از انواع بمب‌هاي شيميايي عليه نظاميان ايراني در طول جنگ و غيرنظاميان ايراني در سردشت و غيرنظاميان عراقي در حلبچه.
7- حمله به وسايل نقليه هوايي، زميني و دريايي غيرنظامي.
8-نابودي فرصت‌هاي توسعه درايران
9- آسيب رساني جدي به کشاورزي ايران از طريق بمباران اراضي کشاورزي و نابودي زيرساخت‌هاي کشاورزي دراستانهاي درگير جنگ.
10- آلوده کردن محيط زيست از طرق مختلف، از جمله حمله به نفت‌کش‌ها و ...
11-نابودي ميراث فرهنگي در شهرهاي مختلف از طريق اشغال و يا بمباران و موشک‌باران.
12- آسيب‌رساني گسترده به بهداشت رواني جامعه.
13- هتک حيثيت از نواميس هموطن در مناطق تحت اشغال که مطابق قوانين بين‌الملل از جنايات جنگي شمرده مي‌شود.
14- پناه دادن تسليح و پشتيباني از منافقان تروريست مخالف جمهوري اسلامي و معاونت در تجاوز از طريق حمايت و بسترسازي براي حمله مسلحانه به مرزها و شهرهاي ايران و کشتن غيرنظاميان در اسلام‌آباد غرب، کرند غرب و.....
15- صنعت و گردشگري و ...
16 ....
روشن است که در قبال تجاوزها «دولت » مسئوليت دارد و «نه»‌فرد. با رفتن صدام و کابينه‌اش،مسئوليت باز پرداخت غرامت‌هاي جنگي از دولت جايگزين سلب نمي‌شود.
شايسته است رسانه‌هاي گروهي، با تنوير افکار عمومي، اين خواست به حق ملت را به گوش مسئولان برسانند و از آنها پيگيري مجدانه موضوع را خواستار شوند به هر حال سه اصل زيربنايي سياست خارجي ما که همانا «حکمت»، «عزت» و «مصلحت» است اقتضا مي‌کند پرونده‌هاي حق‌خواهي‌مان را روي ميز بچينيم.

/ 0 نظر / 126 بازدید