دامنی کریمانه تر از دریا

خواهرند و برادر

اما نه مثل

هر خواهر و برادری

چیزی شبیه

زینب و حسین

میانشان شکل گرفته است

و مگر می شود

حسین را تنها دید

کربلا

شرح توامان

حسین (ع) است و زینب(س)

و روی سرخ سکه عشق

اگر قرمز است

و حسینی

روی دیگر سکه

سبز است و زینبی

و باز

برادر و خواهری دیگر

در سلسله امامت

امام علی بن موسی الرضا(ع)

و بی بی معصومه(س)

ترجمان روزگار خویشند

از عاشورا

و از رابطه ای

که یک سویش

حسین است علیه السلام

و دیگر سویش زینب، سلام ا...علیها

و اکنون

ایران

یک سو دست در دامن است

بی بی معصومه را

که ترجمه کرامت بی بی فاطمه است

-سلام ا...علیها-

و دیگر سویش

دست در ضریح آفتاب هشتم

امام علی بن موسی الرضا(ع)

که با مولا علی(ع)

-جد خویش-

نور واحد است

بی بی معصومه(س)

کرامت دامنی است

بزرگ

که بسیاری بزرگی خویش را

مدیون تنفس

در هوای حرم اویند

او مادرترین دختر دنیاست

که بر دامن خویش

ستاره ها پروریده است

یک «حوزه»ستاره

یک «حوزه»نور

مردانی که

خود شرح بارانند

بر کویر تا دریا

بی بی معصومه(س)

یعنی کرامت

یعنی شفا

یعنی شفاعت

و عجب حکایتی است

هرکدام

که گاه دستان گره شده در

پنجره فولاد امام رضا(ع) را

خواهر شفا اجابت می کند

و گاه ملتمسانه

کوی بی بی معصومه را

جواب از سوی

شمس الشموس می رسد

تا همه بدانیم

میان این برادر و خواهر

نیز رازی است

از جنس

حسین و زینب

 

 خراسان رضوی - مورخ شنبه 1390/12/13 شماره انتشار 18069 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 89 بازدید