دو خواسته فرمانده شهید

حیف بود کاظمی بمیرد. کاظمی و کاظمی ها برای مردن حیف بودند و حیف هستند هنوز، همه آنانی که هم نفس شهدا بودند و روزگاری رشک فرشتگان را بر می انگیختند. همه آنانی که از جان خود می گذشتند تا جهان بر مدار عزت و جوانمردی و آزادگی و ایمان بچرخد برای مرگ حیف هستند، زندگی زیبای آنان که مدام در حال زیباتر شدن است باید به اوج برسد. باید شهید شوند این مردان نامیرا و شهادت هم اجابت دعای شهید حاج احمد کاظمی و یارانش بود.

مگر نه این که کاظمی همین را می خواست. به هر اهل دلی می رسید التماس دعایش طلب شهادت بود! چقدر زیبا فرمودند شرح عشق این شهید را رهبر فرزانه انقلاب که «شهید کاظمی آمد پیش من و گفت: ۲ تا درخواست از شما دارم، یکی این که دعا کنید روسفید بشوم و دوم این که دعا کنید شهید بشوم. گفتم که واقعا شماها حیف است که بمیرید. شماها همه تان باید شهید بشوید...» و انگار اجابت همین دعا بود که در ۱۹ دی ماه، عشق را در آسمان روایتی سرخ کرد تا حاج احمد کاظمی و یارانش که دل از زمین بریده بودند، پرواز را تا انتها ادامه دهند.

آری شهادت تقدیر شد تا مردانی که روزی -لااقل- یک بار شهید می شدند و از جام عشق می نوشیدند به شهادت مدام برسند، به زیبایی مطلق! اویی که سال ها در جبهه های دفاع مقدس و پس از آن در سمت های فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف، لشکر ۱۴ امام حسین(ع)، قرارگاه های حمزه سیدالشهدا و رمضان دست از جان شسته عاشقی را مانند شده بود که چوبه دار خویش را بر دوش می کشد. سرانجام خود را به باکری ها و همت ها و چمران ها و ... رساند تا «افسوس و حیف» در زندگی اش نقش آفرین نشود.

دارنده ۳ مدال فتح که فرماندهی نیروی هوایی سپاه را تجربه کرده بود فرماندهی نیروی زمینی سپاه را بر عهده گرفت تا در همه عمر پاسدار اقتدار ایران اسلامی باشد. او چنان عاشقانه زندگی کرد، که نه تنها خود منتظر شهادت بود که خانواده اش و هر کس او را عمیق می شناخت منتظر بود تا او را در جامه شهادت ببیند. هر کس لبخند زیبایش را می دید، هنر فرماندهی اش را در می یافت. عشق به کمال را در او مشاهده می کرد، حسرت شهادت را در چشمانش می دید، می توانست بفهمد، این سیب سرخ عشق جز در سبد شهادت نخواهد افتاد و ...

چنین هم شد. در روز ۱۹ دی ماه ۱۳۸۴، درست در روز عرفه که جان ها را نوری دیگر است و در حوالی ارومیه که او را با شهیدان باکری عهدی عاشقانه بود پرواز عشق را تا بهشت ادامه داد...

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/10/20 شماره انتشار 17744 /صفحه٩/اجتاعی
/ 0 نظر / 98 بازدید